Uitspraak: Rechtbank oordeelt in het voordeel van ondernemer na beëindiging bankrelatie door Knab

De rechter heeft uitspraak gedaan in een recente zaak waarbij een ondernemer, die onder andere e-sigaretten en truffels verkoopt, geconfronteerd werd met de beëindiging van haar bankrelatie door Knab. In dit artikel zullen we uitleggen waar het geschil over ging, welke argumenten er naar voren werden gebracht en hoe de rechtbank uiteindelijk tot haar beslissing kwam.

De zaak

Eiseres, een ondernemer, had een zakelijke bankrekening bij Knab. Op een gegeven moment beëindigde Knab echter de bankrelatie met eiseres, omdat het geen bankrelaties meer aanging met bedrijven in de tabaksindustrie. Eiseres was het hier niet mee eens en voerde verweer tegen de opzegging door Knab.

Het geschil draaide om de vraag of Knab gerechtigd was om de bankrelatie te beëindigen. Eiseres betoogde dat zij primair een modewinkel exploiteerde en dat Knab haar zorgplicht had geschonden door onvoldoende rekening te houden met haar belangen. Knab daarentegen stelde dat eiseres niet eerlijk was geweest over haar bedrijfsactiviteiten bij het aanvragen van de bankrekening.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank overwoog dat banken in beginsel vrij zijn om al dan niet een bankrelatie aan te gaan, vanwege toezichtrechtelijke en integriteitsrisico’s. Echter, dit fundamentele recht wordt beperkt door de zorgplicht van de bank. Een bankrelatie is essentieel om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer, en daarom kan een bank in sommige gevallen gehouden zijn om een bankrelatie aan te gaan of te behouden.

In dit geval oordeelde de rechtbank dat eiseres redelijkerwijs niet had kunnen begrijpen dat zij niet voldeed aan de acceptatievoorwaarden van Knab. Eiseres verkocht namelijk e-sigaretten, die geen tabak bevatten, en had geen reden om te denken dat cannabiszaden onder de categorie softdrugs vielen. Daarnaast baseerde Knab haar opzegging op de algemene tabak- en drugssector, niet op de specifieke situatie van eiseres.

Het eindoordeel

Op basis van deze overwegingen oordeelde de rechtbank dat Knab haar zorgplicht had geschonden door de bankrelatie met eiseres te beëindigen. De rechtbank gebiedt Knab dan ook om de bankrelatie voort te zetten.

Conclusie

Deze zaak illustreert het belang van een zorgvuldige afweging van belangen door banken bij het beëindigen van bankrelaties. Hoewel banken vrij zijn om bankrelaties aan te gaan of te beëindigen, moeten zij rekening houden met de belangen van hun klanten. In dit geval heeft de rechtbank geoordeeld dat Knab onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van eiseres, die een modewinkel exploiteert en niet primair een tabakszaak of smartshop.

Bij Financieel Recht Advocaten begrijpen we dat dit soort geschillen ingewikkeld kunnen zijn. Daarom staan onze gespecialiseerde advocaten klaar om u te helpen met uw financiële juridische vraagstukken. Of het nu gaat om bankrelaties, contracten of andere financiële kwesties, wij bieden deskundig advies en begeleiding om uw belangen te behartigen.

Neem vandaag nog contact op met Financieel Recht Advocaten om uw zaak te bespreken en te ontdekken hoe wij u kunnen helpen. Samen zorgen we ervoor dat uw belangen op een professionele en effectieve manier worden verdedigd.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant