Uitspraak: Rechter beslist over teruggave na verdampte investering

In deze zaak wordt het conflict besproken tussen een investeerder en een handelaar in cryptomunten, een recente ontwikkeling op het vlak van vermogensverschaffing, vergelijkbaar met aandelen. Een erg volatiele markt brengt met zich mee dat situaties als de volgende zich voordoen.

Het ontstaan van de verdampte investeringen

Het gaat hier om de teruggave van een bitcoin. De handelaar (gedaagde) had een algoritme ontwikkelt voor de handel in cryptomunten. De eiseres heeft in januari en maart 2018 in totaal een enkele bitcoin overgemaakt naar de portefeuille van de gedaagde met als intentie het beheer en de herinvestering van de munt. Vanaf mei 2020 heeft de eiseres meerdere malen gevraagd om de bitcoin teruggestort te krijgen. De gedaagde heeft dit niet gedaan.

In lijn of niet in lijn met de afspraak van investeren?

De eiseres wil dat de gedaagde de bitcoin teruggeeft. Zij wil daarbij een dwangsom instellen als de gedaagde dit niet doet. Volgens de eiseres was er een overeenkomst waarbij de gedaagde haar op de hoogte had moeten houden van de investeringen en uiteindelijk de bitcoin had moeten terugstorten. Nu de gedaagde dit niet heeft gedaan heeft de eiseres de overeenkomst ontbonden en eist zij de teruggave.

De gedaagde stelt dat de bitcoin, in combinatie met zijn eigen bitcoins, is geïnvesteerd in andere cryptomunten. Door de dalende koersen zijn de investeringen verdampt. Hierdoor is het onmogelijk voor hem om de bitcoin terug te geven. Hij geeft ook aan dat het altijd de bedoeling is geweest om te bitcoin te gebruiken voor investeringen en niet om deze onaangetast te laten.

De bevindingen

De rechter stelt de eiseres in het ongelijk. Hierbij wordt aangegeven dat de teruggave onmogelijk is gemaakt. Voor een veroordeling is noodzakelijk dat dit mogelijk is. Er kon niet worden vastgesteld wat er gebeurd is met de bitcoin, dus werd het geaccepteerd dat de gedaagde de bitcoin had ingewisseld. Ten tweede stelt de rechter dat de investering in lijn was met de afspraken, de bitcoin was bedoeld voor herinvesteren. Verder is het zo dat investeren risicovol is en de rechter licht toe dat de eiseres deze risico’s had geaccepteerd.

Financieel recht advocaten

Deze zaak benadrukt de complexiteit en de risico’s van investeringen in cryptomunten. Het benadrukt het belang van duidelijke afspraken en verwachtingen bij het beheer van deze digitale munteenheden. Voor investeerders is het essentieel om zich bewust te zijn van deze risico’s en juridische stappen te overwegen om hun belangen te beschermen. Ervaart u problemen in de overeenkomst van uw cryptobeheer? Financieel recht advocaten is hier om u bij te staan. Neem contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten en voorkom verdere problemen.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant