Uitspraak: Rechter beveelt Arubaanse bank een bankrekening te openen voor eiser

Eiser, 100% eigenaar van BCY, bankiert al meer dan 25 jaar probleemloos bij de Bank. Op een gegeven moment heeft eiser in zijn hoedanigheid als bestuurder van BCY de Bank gevraagd een rekening te openen in verband met een nieuw project van het bedrijf.

Alle andere op Aruba gevestigde banken hebben aan BCY laten weten dat zij geen bankrekening zullen openen ten behoeve van BCY. Ook de Bank laat aan BCY weten dat zij geen bankrekening zal openen ten behoeve van BCY.

De vordering

BCY vordert dat het gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

  • de Bank beveelt om binnen 24 uur na de uitspraak van dit vonnis ten behoeve van BCY een AWG-bankrekening te openen en open te houden onder de gebruikelijke voorwaarden en tegen een gebruikelijk tarief;
  • bepaalt dat de Bank ten behoeve van BCY c.s. een dwangsom verbeurt van Afl. 10.000,– per dag of deel daarvan dat de Bank voormeld bevel niet nakomt;
  • de Bank veroordeelt in de proceskosten.
De beoordeling

Het gerecht stelt voorop dat banken in Aruba een zorgplicht hebben waardoor zij een zakelijke relatie met in dit geval BCY alleen kan afwijzen indien daartoe objectief gerechtvaardigde zwaarwegende redenen zijn. Voordat de Bank met een klant in zee gaat is zij verplicht cliëntenonderzoek te doen om deze zwaarwegende redenen te kunnen ontdekken.

De benodigde documentatie voor dit cliëntenonderzoek is verstrekt door BCY. De Bank heeft qua transparantie dan ook geen aanleiding gevonden om een zakelijke relatie met BCY te weigeren. Uit het contact tussen de Bank en BCY blijkt dat de Bank vooral vreesde voor reputatieschade als gevolg van de omstandigheid dat eiser 2 als verdachte is aangemerkt in een (nog steeds lopend) strafrechtelijk onderzoek ter zake vermoedelijk door hem gepleegde fraude en corruptie tijdens zijn periode als minister en de negatieve berichtgeving daaromtrent in de lokale media de reden is geweest tot afwijzing van een zakelijke relatie met BCY, aldus het Gerecht. Dit is naar het oordeel van het Gerecht een onvoldoende zwaarwegende reden om de zakelijke relatie te weigeren. Van reputatieschade kan namelijk pas gesproken worden als eiser 2 ook daadwerkelijk veroordeeld wordt.

Ter zitting is door de Bank aangegeven dat zij ook heeft geweigerd een bankrelatie aan te gaan doordat bedrijven zoals BCY, waar veel contant geld in omloop gaat, een niet acceptabel risico vormen. Het Gerecht begrijpt deze weigeringsgrond niet omdat er bijvoorbeeld in supermarkten ook veel contant geld omgaat terwijl gesteld noch is gebleken dat die bedrijven geen zakelijke relatie kunnen aangaan en onderhouden met de Bank.

Het Gerecht beveelt de Bank om zolang in een bodemprocedure niet anders wordt geoordeeld binnen 24 uur na de betekening van het vonnis ten behoeve van BCY een bankrekening te openen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant