Uitspraak: Rechter wijst vordering beleggingsadviseur af

Het komt vaak voor dat particuliere beleggers in conflict raken met beleggingsadviseurs. Een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland op 22 november 2023 benadrukt het belang van gedegen juridisch advies bij dergelijke conflicten. Bent u bekend met of heeft u problemen met banken, leningen of hypotheekverstrekkers? Financieel Recht Advocaten staat klaar om u te helpen.

Achtergrond van de zaak

In deze zaak stond Transparant Investment Management B.V. (hierna: “Transparant”) centraal. Transparant was vanaf maart 2000 geregistreerd als verbonden agent van Inmaxxa B.V. Van december 2013 tot januari 2015 was Transparant verbonden agent van T&E Effecten B.V. In 2013 adviseerde X, bestuurder van Transparant, een particuliere klant Y om te beleggen in het TCA fonds. Y volgde dit advies en belegde in 2013, 2016 en 2018 in dit fonds. Na fraude in 2020 werd begonnen met de liquidatie van het fonds, welke nog niet was afgerond op het moment van de rechtszaak.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank oordeelde dat X in 2013 een beleggingsadvies aan Y gaf. Echter, de bewering dat X ook in 2016 en 2018 advies gaf, en dat er dus sprake was van een doorlopende adviesrelatie, werd onvoldoende gemotiveerd geacht. In die jaren deed X niet meer dan het verzenden van inschrijfformulieren op verzoek van Y.

Registratie als verbonden agent

Een belangrijk punt van discussie was de registratie van Transparant als verbonden agent. Tijdens het beleggingsadvies in 2013 was Transparant geregistreerd als verbonden agent van Inmaxxa B.V. Later bleek dat de vergunning van Inmaxxa B.V. met terugwerkende kracht werd ingetrokken. Dit gebeurde vanwege een activa-passiva transactie, die pas op 1 november 2013 bekend werd. De tijdelijke afwezigheid van een geldige registratie was echter een formele kwestie en geen materieel probleem.

Beleggingsadvies en bestuurdersaansprakelijkheid

De rechtbank concludeerde dat het beleggingsadvies van X in 2013 niet ondeugdelijk was. Er was geen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid. De enkele omstandigheid dat Transparant achteraf bezien in september/oktober 2013 niet over de vereiste vergunning beschikte, was onvoldoende om aansprakelijkheid van de gedaagden voor de door Y geleden schade aan te nemen.

Eindoordeel

De rechtbank wees de vorderingen van Y af en veroordeelde hem in de proceskosten. Heeft u vergelijkbare problemen of vragen over uw rechten als belegger? Financieel Recht Advocaten kan u helpen bij het verkrijgen van duidelijkheid en het beschermen van uw belangen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant