Uitspraak: Rechtmatige beëindiging bankrelatie bij verdenking hypotheekfraude

In een recente rechtszaak heeft de Rechtbank Amsterdam besloten dat ING Bank N.V. (ING) terecht de bankrelatie met een klant, aangeduid als ‘X’, heeft beëindigd. Deze zaak, gedateerd op 14 september 2023, belicht het belang van transparantie en integriteit binnen de banksector.

Achtergrond van het geschil

X, een klant van ING, werd in verband gebracht met een vermoedelijke hypotheekfraude. Echtpaar Y, bijgestaan door X, had een hypotheekaanvraag ingediend, maar er waren onregelmatigheden in hun salarisbetalingen. Hoewel X beweerde slechts als makelaar en tolk te fungeren, rees er twijfel over zijn werkelijke rol. ING, na eigen onderzoek en onbeantwoorde vragen aan X, besloot de bankrelatie te beëindigen.

Juridische grondslag en beoordeling

Volgens artikel 35 van de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) mag een bank een relatie beëindigen, maar dit moet redelijk en billijk zijn volgens artikel 6:248 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De rechtbank woog ING’s recht op beëindiging af tegen het belang van X om de relatie voort te zetten. De beslissing viel in het voordeel van ING, voornamelijk omdat X geen duidelijkheid verschafte over zijn betrokkenheid bij de vermeende fraude.

Registratie in de Gebeurtenissenadministratie

ING registreerde X in de gebeurtenissenadministratie en het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (IVR). Deze systemen zijn bedoeld om de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen. De rechtbank oordeelde dat deze registratie gerechtvaardigd was, gezien de betrokkenheid van X bij vermoedelijke frauduleuze activiteiten.

Conclusie

De vorderingen van X tegen ING werden afgewezen. De rechtbank oordeelde dat ING binnen haar rechten handelde door de bankrelatie te beëindigen en X in de relevante registers te registreren. X werd tevens veroordeeld in de proceskosten.

Deze zaak onderstreept het belang van transparantie en de verantwoordelijkheden van zowel banken als hun klanten. Banken moeten hun integriteits- en veiligheidsnormen handhaven, terwijl klanten duidelijkheid en eerlijkheid moeten betrachten in hun financiële activiteiten.

Financieel Recht Advocaten

Bent u geconfronteerd met een soortgelijke situatie of heeft u vragen over uw rechten en verantwoordelijkheden in het bankwezen? Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaten bij Financieel Recht Advocaten voor deskundig advies en begeleiding.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant