Uitspraak: Schending van overeenkomst en misleiding bij beleggingsrekening

Een recente uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid heeft belangrijke gevolgen voor DEGIRO, een bekende beleggingsdienstverlening. In deze zaak heeft een consument, X genaamd, DEGIRO aangeklaagd wegens het niet nakomen van de overeenkomst en het verstrekken van misleidende informatie. X had een zogenaamde “execution only” beleggingsrekening bij DEGIRO en verwachtte dat zijn orders “direct to market” op Euronext geplaatst zouden worden. In werkelijkheid werden de orders echter via een “smart order router” van Morgan Stanley uitgevoerd, wat volgens X nadelig was.

DEGIRO tekortgeschoten in nakoming van de overeenkomst

Volgens de Commissie van Beroep mocht X op basis van de overeenkomst met DEGIRO en de wijze waarop tot februari 2020 uitvoering werd gegeven, redelijkerwijs verwachten dat zijn orders direct to market op Euronext zouden worden uitgevoerd. Echter, vanaf februari 2020 werden de orders via de smart order router uitgevoerd, wat in strijd was met de overeenkomst en de belangen van X benadeelde.

Verzwijgen van verandering in uitvoeringswijze en verstrekken van onjuiste informatie

Wat deze zaak nog ernstiger maakte, was dat DEGIRO de klanten, waaronder X, niet heeft ingelicht over de verandering in de uitvoeringswijze. In plaats daarvan bleef DEGIRO op overzichten vermelden dat de orders direct to market op Euronext waren geplaatst, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval was. Deze handelwijze van DEGIRO was bijzonder onzorgvuldig en in strijd met hun verplichtingen jegens X.

Veroordeling van DEGIRO

Als gevolg van de schending van de overeenkomst en misleiding heeft de Commissie van Beroep DEGIRO veroordeeld om een aanzienlijke schadevergoeding van €32.250 aan X te betalen. Dit bedrag omvat de schade die X heeft geleden als gevolg van het onjuist uitvoeren van de orders en de redelijke kosten die hij heeft moeten maken om de waarheid boven tafel te krijgen.

Financieel Recht Advocaten staat voor u klaar

Deze uitspraak toont het belang aan van eerlijke en transparante handelspraktijken bij beleggings dienstverleners. Als u het gevoel heeft dat u benadeeld bent door een beleggingsinstelling of financiële dienstverlener, staan onze advocaten van Financieel Recht Advocaten voor u klaar. Wij hebben uitgebreide ervaring in het behandelen van dergelijke zaken en zullen ons inzetten om uw rechten te beschermen.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Samen kunnen we kijken naar uw situatie en de mogelijke stappen die genomen kunnen worden om recht te doen aan uw belangen.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant