Uitspraak: Schorsing wegens ongeoorloofd ‘bankieren’ voor cliënt

Recentelijk heeft de juridische wereld een significante tuchtuitspraak gezien waarbij een advocaat een schorsing van zes maanden opgelegd kreeg. Deze maatregel volgde op zijn handelingen die in strijd waren met de regelgeving rond de derdengeldenrekening, een speciaal soort rekening gebruikt door advocaten om gelden van cliënten te beheren. Deze zaak benadrukt het belang van strikte naleving van de wet door juridische professionals.

Overtreding van de regels rondom derdengelden

De advocaat werd ervan beschuldigd te hebben ‘gebankierd’ voor zijn cliënt, Gerard Sanderink. In plaats van de derdengeldenrekening enkel te gebruiken voor gelden die direct verband hielden met juridische zaken, beheerde Acda substantiële bedragen voor Sanderink die niet gerelateerd waren aan lopende rechtszaken. Dit gebruik van de rekening voor niet-gerelateerde financiële activiteiten, zoals het uitvoeren van betalingen of verstrekken van leningen, wordt beschouwd als ‘bankieren’, wat strijdig is met de advocatenwet.

Rol van de Wwft in de advocatuur

Bovenop het ongeoorloofd gebruik van de derdengeldenrekening, bleek het kantoor van de advocaat niet te hebben voldaan aan verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Onder deze wet moeten bepaalde instellingen, inclusief advocatenkantoren wanneer zij optreden als financiële instelling, verificaties uitvoeren om witwaspraktijken te voorkomen. Er werd vastgesteld dat, hoewel de advocaat de identiteit van zijn cliënt had geverifieerd, hij naliet verdere vereiste stappen onder de Wwft te volgen.

Verweer en gevolgen

Tijdens de tuchtprocedure voerde de advocaat aan dat hij onvoldoende kennis had over de toepasselijke regelgeving en dat persoonlijke problemen zijn beoordelingsvermogen beïnvloedden. De Raad van Discipline, die tuchtrechtspraak in de advocatuur overziet, vond dit verweer onvoldoende. Ze benadrukten dat de handelingen het vertrouwen in de advocatuur ernstig hebben ondermijnd. De schorsing onderstreept de verwachting dat advocaten de wet naleven en de integriteit van de advocatuur beschermen.

Het belang van juridische begeleiding

Deze zaak illustreert het cruciale belang van adequate juridische begeleiding bij financiële transacties en naleving van de wet. Bij Financieel Recht Advocaten begrijpen we de complexiteit van zowel financieel als tuchtrecht. Onze experts staan klaar om te waarborgen dat zowel individuen als professionals de regelgeving begrijpen en er correct naar handelen. Neem contact met ons op bij Financieel Recht Advocaten voor begeleiding en ondersteuning. Wij zorgen voor naleving van de regelgeving en bescherming van uw rechten.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant