Uitspraak: Slachtoffer van fraude vangt bot bij Kifid

Consument houdt twee betaalrekeningen aan bij de bank. Tussen januari 2019 en november 2019 heeft Consument een grote hoeveelheid overboekingen gedaan. In totaal kwamen deze overboekingen uit op € 278.314,81. Consument was in de veronderstellingen dat deze bedragen voor haar zouden worden belegd. In totaal heeft Consument een bedrag van € 27.375,17 ontvangen als rendement.

Eind november heeft de bank contact opgenomen met Consument omdat de bank vermoedde dat sprake was van oplichting. Een paar dagen later heeft Consument in een telefoongesprek met de bank verklaard dat zij de oplichters via software de mogelijkheid heeft gegeven mee te kijken op haar computer terwijl zij transacties heeft verricht.

Consument heeft vervolgens een klacht ingediend bij de bank en verzocht de overgeboekte bedragen terug te halen. Dat verzoek is door de bank afgewezen.

De klacht en vordering

Volgens Consument heeft de bank haar zorgplicht geschonden door geen onderzoek te plegen naar haar cliënten en het betalingsverkeer op de bij haar aangehouden bankrekeningen te controleren. Consument voert aan dat de overboekingen niet pasten in bij haar normale uitgavepatroon. De bank was daarom verplicht de consument te waarschuwen en de betalingsopdrachten niet uit te voeren, aldus Consument.

Consument vordert vergoeding van haar schade, begroot op € 278.314,81.

De beoordeling

De stelling van Consument dat de bank de betalingstransacties had moeten monitoren en de consument vervolgens had moeten waarschuwen voor mogelijke risico’s kan volgens de commissie niet slagen. Op de rol van betaaldienstverlener is geen algemene transactiemonitoringsplicht van toepassing die meebrengt dat alle transacties die Consument liet uitvoeren door de bank moesten worden gecontroleerd.

De stellingen van de consument komen erop neer dat als de bank aan haar publiekrechtelijke verplichtingen zou hebben voldaan, zij had behoren te weten dat zich ongebruikelijke transacties voordeden op de rekeningen van de consument. De commissie concludeert echter dat de bank zich niet bewust was van de fraude. De commissie wijst in dat verband weer op het feit dat op de bank geen algemene transactiemonitoringsplicht rust. De bank was pas net voordat zij contact opnam met Consument op de hoogte van mogelijke fraude en heeft vervolgens juist gehandeld door Consument te informeren en de betaalrekening te blokkeren.

De commissie wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant