Uitspraak: Tinka B.V. onderzocht door AFM voor onverantwoorde kredietverstrekking

In een recent onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is vastgesteld dat Tinka B.V., een kredietaanbieder die consumenten de mogelijkheid biedt om aankopen achteraf te betalen, op meerdere punten in strijd heeft gehandeld met de wettelijke normen voor verantwoorde kredietverstrekking. Dit heeft ernstige gevolgen, aangezien overkreditering kan leiden tot financiële problemen voor consumenten.

Onverantwoorde kredietverstrekking en gebrekkige naleving van regels

Het onderzoek van de AFM richtte zich op het kredietverstrekkingsproces van Tinka, waarbij 10 dossiers werden onderzocht over de periode van juli tot en met december 2021. Uit dit onderzoek bleek dat Tinka bij 7 van de 10 onderzochte dossiers onvoldoende informatie had ingewonnen over de financiële positie van klanten. Bovendien had Tinka in 2 van de 10 gevallen onverantwoord krediet verstrekt. Dit betekent dat Tinka haar verplichtingen niet naleefde om de financiële positie van klanten te beoordelen voordat een kredietovereenkomst werd aangegaan.

Impact op consumenten en verstoring van het speelveld

Het niet naleven van regels voor verantwoorde kredietverstrekking heeft niet alleen gevolgen voor consumenten die mogelijk in financiële moeilijkheden kunnen komen door overkreditering, maar kan ook het gelijke speelveld op de kredietmarkt verstoren. Ondernemingen zoals Tinka die zich niet aan de regels houden, kunnen onterecht een groter marktaandeel verwerven en oneigenlijk voordeel behalen ten opzichte van concurrenten die zich wel aan de regels houden.

Maatregelen en veranderingen bij Tinka

Naar aanleiding van het AFM-onderzoek heeft Tinka maatregelen getroffen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Deze maatregelen omvatten aanpassingen aan het krediet acceptatieproces en bredere veranderingen binnen de organisatie en cultuur van Tinka. Bovendien heeft Tinka aangegeven consumenten te willen compenseren die mogelijk een te hoog krediet hebben gekregen.

Advies van Financieel Recht Advocaten

Als u als consument vragen heeft over uw rechten met betrekking tot kredietverstrekking of als u denkt dat u mogelijk benadeeld bent door een kredietaanbieder, kunt u contact opnemen met onze advocaten van Financieel Recht Advocaten. Wij staan klaar om u juridisch advies en ondersteuning te bieden in deze complexe materie.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant