Uitspraak: Trustkantoren en DNB: een strijd over boetes en het vertrouwensbeginsel

In recente jurisprudentie heeft de Rechtbank Rotterdam een opmerkelijke beslissing genomen met betrekking tot de trustsector. Twee trustkantoren, aangeduid als X en Y, kregen te maken met bestuurlijke boetes van de Nederlandsche Bank (DNB) vanwege geconstateerde tekortkomingen in hun dienstverleningsdossiers. De kantoren vochten niet alleen de boetes aan, maar ook de publicatie ervan, beroepend zich op het vertrouwensbeginsel.

Achtergrond van het geschil

Trustkantoren X en Y leveren diensten die nauwlettend door DNB worden gecontroleerd. Na een aanwijzing van DNB in 2019 om hun cliëntendossiers in lijn te brengen met de Wtt 2018, volgde in 2020 een onderzoek dat tekortkomingen aan het licht bracht. Ondanks verbeteringen en de beëindiging van bepaalde dienstverleningen, legde DNB in 2022 boetes op aan beide kantoren. Deze beslissing werd door de kantoren aangevochten, vooral vanwege de communicatie van DNB die suggereerde dat er geen boetes zouden volgen.

De rol van het vertrouwensbeginsel

Centraal in deze zaak staat het vertrouwensbeginsel, een juridisch principe dat stelt dat burgers en bedrijven moeten kunnen vertrouwen op de uitlatingen en gedragingen van overheidsinstanties. X en Y beriepen zich op dit beginsel, gesteund door een eerdere communicatie van DNB die suggereerde dat verdere boetes niet aan de orde zouden zijn. De rechtbank bevestigde het belang van duidelijke en betrouwbare communicatie vanuit toezichthouders en gaf aan dat X en Y terecht mochten vertrouwen op de toezeggingen van DNB.

Beslissing en gevolgen

De voorzieningenrechter oordeelde ten gunste van de trustkantoren, waarbij de publicatie van de boetes werd opgeschort en DNB werd opgedragen de proceskosten te vergoeden. Deze beslissing benadrukt het gewicht van het vertrouwensbeginsel en de noodzaak voor overheidsinstanties om hun communicatie en besluitvorming zorgvuldig te overwegen.

Conclusie

Deze zaak illustreert de complexiteit van de interactie tussen financiële instellingen en toezichthouders. Het vertrouwensbeginsel speelt een cruciale rol in het handhaven van een transparante en betrouwbare regelgevende omgeving. Voor trustkantoren en andere financiële instellingen onderstreept deze uitspraak het belang van een open dialoog met toezichthouders en de mogelijkheid om zich te beroepen op eerdere toezeggingen.

Financieel Recht Advocaten

Bent u een financiële instelling die te maken heeft met complexe regelgeving of geschillen met toezichthouders? Ons team van Financieel Recht Advocaten staat klaar om u te ondersteunen met deskundig advies en vertegenwoordiging. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe we u kunnen helpen navigeren door de regelgevende landschap.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant