Uitspraak: Verantwoordelijkheid bij ongeoorloofd beleggingsadvies

In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, gedateerd 9 augustus 2023, werd een belangrijke kwestie rond ongeoorloofd beleggingsadvies en de daaruit voortvloeiende schadevergoeding belicht. Deze zaak illustreert hoe een onbevoegde beleggingsadviseur verantwoordelijk wordt gehouden voor het niet naleven van een afgesproken risicoprofiel, wat resulteerde in aanzienlijke financiële schade voor de cliënt. Deze blog legt uit wat er gebeurde en wat dit betekent voor beleggers en financiële adviseurs.

Achtergrond van de zaak

De kern van het geschil draait om een adviseur, aangeduid als ‘X’, die zonder de benodigde vergunning beleggingsadvies gaf aan een cliënt, ‘Steso’. Er was overeengekomen om defensief te beleggen, maar X week hier aanzienlijk van af. Dit leidde tot financiële verliezen voor Steso. De rechtbank moest bepalen in hoeverre deze afwijkingen van het beleggingsprofiel bijdroegen aan het geleden verlies en hoeveel schadevergoeding X aan Steso verschuldigd was.

Juridische overwegingen

De rechtbank beoordeelde elk van de transacties om vast te stellen of de verliezen ook zouden zijn ontstaan indien er conform het overeengekomen profiel was gehandeld. Interessant is dat niet alle verliezen voor vergoeding in aanmerking kwamen. Enkel de waardeverminderingen die direct te wijten waren aan het niet volgen van het defensieve risicoprofiel werden meegenomen in de schadeberekening.

Beleggingsbeslissingen en schadevergoeding

Belangrijk in deze zaak was de vaststelling dat de investeringen in een biotech bedrijf en bepaalde derivatentransacties niet overeenkomen met het afgesproken defensieve profiel. Deze riskante beslissingen droegen bij aan het verlies en werden daarom meegerekend in de schadevergoeding.

Conclusie

Uiteindelijk besliste de rechtbank dat X een bedrag van € 450.437,27 aan Steso moest betalen. Dit bedrag reflecteert de verliezen die direct voortvloeien uit de transacties die niet pasten binnen het defensieve beleggingsprofiel.

Belang van deskundig advies

Deze zaak benadrukt het belang van het verkrijgen van gekwalificeerd financieel advies en het strikt naleven van overeengekomen beleggingsprofielen. Het toont ook aan dat beleggers recht hebben op compensatie wanneer adviseurs tekortschieten in hun verplichtingen.

Bent u bezorgd over uw beleggingsportefeuille of het advies dat u heeft ontvangen? Onze advocaten bij Financieel Recht Advocaten zijn gespecialiseerd in financieel recht en staan klaar om u te ondersteunen met deskundig advies en juridische bijstand. Neem contact met ons op voor een grondige beoordeling van uw situatie.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant