Uitspraak: Verwijdering registraties hypotheekbemiddelaar

Recentelijk heeft de Rechtbank Midden-Nederland een belangrijke beslissing genomen in een zaak betreffende de onterechte opname van een hypotheekbemiddelaar in diverse frauderegisters. Deze uitspraak benadrukt de zorgvuldigheid die vereist is bij het vaststellen van strafbare feiten in financiële zaken. In deze blog leggen we uit wat deze uitspraak betekent voor zowel financiële instellingen als individuen.

Achtergrond van de zaak

In maart 2021 diende een medewerker van hypotheekbemiddelaar X, genaamd A, een hypotheekaanvraag in bij de Volksbank met vervalste documenten voor cliënt B. Deze omvatten een onjuiste salarisstrook, werkgeversverklaring en een misleidend bankafschrift. Op basis van deze informatie en een strafdossier van de politie, inclusief whatsapp gesprekken over de aanvraag, registreerde de Volksbank X in het Extern Verwijzingsregister (EVR), Intern Verwijzingsregister (IVR) en het Incidentenregister.

Juridische beoordeling

De kern van het juridische geschil draaide om de vraag of er voldoende bewijs was voor valsheid in geschrifte, een strafbaar feit, om X in de registers op te nemen. De rechter benadrukte dat er concrete feiten en omstandigheden moeten zijn die een strafbare handeling aantonen. De aangevoerde bewijzen door de Volksbank waren volgens de rechter niet overtuigend genoeg om een strafrechtelijke veroordeling te rechtvaardigen.

Belangenafweging en eindoordeel

De voorzieningenrechter woog de belangen van de Volksbank en X tegen elkaar af. Hierbij bleek dat het belang van X, om niet onterecht als frauduleus bestempeld te worden, zwaarder woog. Daarom beval de rechter de verwijdering van X’s gegevens uit de genoemde registers, met een dwangsom voor niet-naleving en veroordeelde de Volksbank tot het betalen van de proceskosten.

Slotwoord

Deze zaak onderstreept het belang van grondig onderzoek en sterke bewijsvoering in financiële juridische kwesties. Het recht op een eerlijke behandeling staat centraal, ook in de financiële wereld. Heeft u vragen over financieel recht of bent u betrokken bij een soortgelijk juridisch geschil? Neem dan contact op met onze ervaren advocaten van Financieel Recht Advocaten voor deskundig advies en begeleiding.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant