Uitspraak: Voldoende aannemelijk dat eiser betrokken is bij fraude waardoor opname in Interne Verwijzingsregister is gerechtvaardigd

Eiser en de door hem gedreven vennootschappen hielden bij ING privé- en zakelijke betaalrekeningen aan.

Eind november 2019 heeft Freelance Factoring (FF), een bedrijf dat factoringdiensten verleent aan zzp’ers en freelancers, een fraudemelding gedaan bij ING. Eiser had namens een van zijn bedrijven een factoringovereenkomst gesloten met FF. FF heeft ING een rekeningoverzicht over de periode 1 augustus 2019 tot en met 23 oktober 2019 van de bankrekening van een bedrijf van eiser gemaild. Op 3 december 2020 heeft ING geantwoord dat dit rekeningoverzicht totaal niet overeenkomt met het officiële afschrift.

ING heeft na intern onderzoek aangegeven aan eiser dat zij vermoedt dat eiser vervalste gegevens heeft verstrekt. De bank heeft aangegeven dat zij hierdoor het vertrouwen in eiser heeft verloren en van plan is de relatie met hem te beëindigen. Daarbij heeft ING gemeld dat alle bankrekeningen van eiser zijn geblokkeerd en dat zij eiser voor 8 jaar registreert in haar Interne Verwijzingsregister (IVR).

Eiser heeft hiertegen bezwaar gemaakt en verzocht de blokkade op te heffen. Eiser stelt dat FF hem niet bekend is en dat hij geen aandeelhouder of bestuurder meer is van het bedrijf. Bij de brief heeft eiser een notariële akte gevoegd, waaruit blijkt dat hij alle aandelen in het bedrijf voor € 1,- heeft verkocht.

ING heeft het bezwaar afgewezen en eiser geregistreerd in het Incidentenregister en het Externe Verwijzingsregister (EVR) in plaats van in het IVR, zoals eerder aangekondigd.

FF heeft aangifte van fraude tegen eiser gedaan en is een civiele procedure tegen eiser begonnen.

Het geschil

Eiser vordert ING te veroordelen:

  • de aan hem toebehorende bankrekeningen (zowel zakelijk als privé) te deblokkeren, op straffe van dwangsommen;
  • eiser te verwijderen uit het Incidentenregister, het Externe Verwijzingsregister en alle andere registers waarin hij ten onrechte is geregistreerd, op straffe van dwangsommen;
  • tot betaling van € 3.000,00.
De beoordeling

Eiser stelt dat hij ten onrechte van fraude wordt beschuldigd. Hij kent FF niet en heeft het bedrijf dus niet opgelicht. De factoringovereenkomst is niet met hem aangegaan, maar met het bedrijf, waar hij geen aandeelhouder of bestuurder en op geen enkele manier meer aan verbonden is. De voorzieningenrechter acht voorshands bewezen dat FF is opgelicht door het bedrijf.

Dat eiser persoonlijk betrokken is bij deze fraude acht de voorzieningenrechter ook voldoende aannemelijk. Volgens FF is het eiser geweest die de factoringovereenkomst persoonlijk bij FF op kantoor heeft getekend, het vervalste rekeningoverzicht aan FF heeft gestuurd en die tien vervalste facturen bij FF heeft ingediend. Er is geen reden om aan deze verklaringen van FF te twijfelen, aldus de voorzieningenrechter. In de stukken bevinden zich verder diverse documenten, zoals de aanvraagformulieren voor een ING-rekening en een kopie rijbewijs, waarop de naam van eiser staat met een handtekening die sterk overeenkomt met die op de factoringovereenkomst.

Daar komt bij dat eiser ten tijde van de oplichting formeel de enige bevoegde bestuurder was van het bedrijf. Eiser was verder de enige die kon beschikken over de rekening.

De gegevens van eiser zijn uiteindelijk niet in (het Incidentenregister en) het EVR opgenomen. ING heeft verklaard dat ten onrechte in haar brieven aan eiser is vermeld dat dit wel het geval zou zijn. Zijn gegevens zijn wel opgenomen in het IVR. Een redelijk vermoeden van betrokkenheid bij oplichting/fraude is een gebeurtenis die deze opname rechtvaardigt. De opname blijft dus staan.

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant