Uitspraak: Voorzieningenrechter weigert gevraagde voortzetting bankrelatie

Eiser is directeur-aandeelhouder van 7 Seas B.V. De omzet van European 7 Seas is gestegen van € 6,5 miljoen in 2016 tot bijna € 35 miljoen in 2018. Verder zijn er verschillende invallen gedaan bij een groot aantal telecomwinkels, in het kader van een onderzoek door de politie, de FIOD en de belastingdienst naar ondergronds bankieren en witwassen.

In een brief van 12 maart 2020 aan 7 Seas heeft Rabobank meegedeeld dat de relatie met haar potentieel een onacceptabel risico voor de bank vormt. Zij geeft aan voornemens te zijn de bankrelatie te beëindigen, tenzij 7 Seas kan aantonen dat de bank geen onaanvaardbare risico’s als bedoeld in de Wwft loopt. Dit is 7 Seas niet gelukt. Rabobank heeft aangegeven de bankrelatie per 11 augustus 2020 te beëindigen.

Het geschil

7 Seas vordert Rabobank te veroordelen de relatie met haar voort te zetten totdat in een nog te voeren bodemprocedure is geoordeeld over de rechtsgeldigheid van de opzegging van die relatie.

De beoordeling

Volgens Rabobank zijn er meerdere indicatoren voor witwassen bij 7 Seas. Het is bijvoorbeeld onduidelijk wat de toegevoegde waarde van 7 Seas in de handelsketen is. Bij het ontbreken van toegevoegde waarde in de handelsketen hebben de activiteiten van 7 Seas veel weg van het heen en weer pompen geld, wat een indicator is voor witwassen. Rabobank heeft volgens de voorzieningenrechter ook terechte vragen gesteld over de wijze waarop 7 Seas de forse groei van haar onderneming heeft kunnen financieren. Verder zijn er nog een aantal punten die wijzen op witwassen.

7 Seas heeft al deze indicatoren onvoldoende kunnen verklaren. Er was dan ook, naar het oordeel van de voorzieningenrechter, voldoende grond voor de bank om de relatie met 7 Seas te beëindigen, ook indien de uiterste consequentie daarvan is dat 7 Seas haar activiteiten moet staken. Omdat niet aannemelijk is dat 7 Seas in een bodemprocedure in het gelijk zal worden gesteld, is de vordering in kort geding niet toewijsbaar.

De beslissing

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorziening.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank ook de bankrelatie opgezegd? Kom dan in actie! neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten! Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant