Uitspraak: Wat u moet weten over uw verantwoordelijkheden bij online bankieren

Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam benadrukt de verantwoordelijkheden van klanten bij online bankieren, met name in gevallen van fraude en niet-toegestane betalingstransacties. Het geval draaide om een ondernemer, X, die ruim EUR 68.000 terugvorderde van zijn bank, Bunq, vanwege gestolen geld. Echter, de rechtbank wees de vordering af, waarbij zij de nadruk legde op de plichten van X en de ernst van nalatigheid in deze zaak.

Verzwaarde stelplicht van de klant

De rechtbank stelt dat de klant, X in dit geval, een zwaardere bewijslast draagt bij het bewijzen van zijn onschuld in gevallen van fraude. X kon niet volstaan met alleen het ontkennen van betrokkenheid bij de fraude. Hij moest aanknopingspunten bieden over hoe de fraudeur toegang kreeg tot zijn rekeningen en beveiligingscodes, zoals zijn pincode en MagicLink.

Grove nalatigheid van X

X slaagde er niet in om deze verzwaarde bewijslast te vervullen. Hij kon geen verklaring geven voor hoe zijn pincode en MagicLink in handen van derden kwamen. Het negeren van een waarschuwingsmail van Bunq droeg bij aan de bevinding van grove nalatigheid aan de zijde van X. Dit resulteerde in de afwijzing van zijn vorderingen door de rechtbank.

Conclusie

De uitspraak benadrukt het belang van bewustzijn en voorzichtigheid bij online bankieren. Klanten moeten actieve maatregelen nemen om de veiligheid van hun accounts te waarborgen en waarschuwingen serieus te nemen. Bij vermoedens van fraude is het essentieel om onmiddellijk actie te ondernemen en melding te maken bij de bank.

Heeft u vragen over uw rechten en verantwoordelijkheden bij online bankieren? Neem dan gerust contact op met onze advocaten van Financieel Recht Advocaten voor deskundig advies en bijstand.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant