Uitspraak: Waterschade wordt niet gedekt door opstalverzekering

Consument heeft een opstalverzekering bij zijn verzekeraar (hierna: de Verzekeraar). Consument heeft bij brief van 14 december 2017 schade gemeld aan de opstal ontstaan doordat water de kelderwand/-bodem van de woning is binnengedrongen. De wateroverlast is het gevolg van een nieuw aangelegde riolering in de wijk waarbij met infiltratiebekkens een tweede riolering is aangelegd voor het hemelwater. Via de infiltratiebekkens loopt het water de grond in. Eén van de bekkens bevindt zich dichtbij het huis van Consument.

De materiële schade heeft Consument begroot op € 5.754,14 incl. BTW, waarin de kosten voor een nieuwe coating van de vloer nog niet zijn meegenomen. Verder wenst Consument vergoeding van immateriële schade, begroot op € 3.000,00, omdat hij gedurende langere tijd water uit de kelder heeft moeten hozen, de kelder heeft moeten uit- en inruimen en vaak thuis moest blijven in verband met dreiging van overstroming.

Vordering

Consument vordert vergoeding van de schade door betaling van een bedrag van € 6.000,00, vermeerderd met vergoeding van de kosten van de coating van de vloer. Het water is afkomstig uit de riolering. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden is de schade als gevolg van het in de kelder gestroomde water gedekt, zo stelt Consument. Volgens Consument is anders dan Verzekeraar stelt, de oorzaak hier juist niet grondwater.

Verweer

Verzekeraar stelt zich op het standpunt dat het nieuwe regenwatersysteem bij hevige regenbuien een hoger grondwaterpeil veroorzaakt. Dit grondwater is vervolgens in de kelder van Consument gestroomd. Op grond van de voorwaarden is schade niet verzekerd als deze is ontstaan door grondwater. Het regenwater is volgens Verzekeraar niet vermengd met grondwater.

De beoordeling

De Commissie is van oordeel dat het gelet op de gemotiveerde betwisting van Verzekeraar niet is komen vast te staan dat het water afkomstig is uit de openbare riolering. Daarbij kent de Commissie met name gewicht toe aan de omstandigheid dat de wateroverlast ontstaat bij hevige regenval omdat dan meer water door het infiltratiesysteem in de grond wordt geïnjecteerd als gevolg waarvan het grondwater stijgt.

Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de schade aan de kelder niet onder de verzekering is gedekt. De vordering wordt afgewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u vragen hierover? Neeem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant