Uitspraak: Geen stormschade maar hagelschade: Allianz hoeft schade niet te vergoeden

In deze zaak gaat het om een zogenaamde ‘supercell’, dit is het zwaarste type onweersbui. Zo een supercell passeerde op 23 juni 2016 in de omgeving van Sterksel, waarbij ondermeer hagelstenen met extreme afmetingen zijn gevallen. In de gehele omgeving ontstond ernstige schade aan auto’s, gewassen, daken etc. Dit was ook het geval bij X c.s.. X c.s. exploiteren een agrarische onderneming en hebben ten gevolge van deze supercell schade aan daken. Zij hebben een dekking voor brand en stormschade bij Allianz. In het polisblad is de volgende voorwaarde opgenomen:

“Onder storm wordt verstaan wind met een snelheid van ten minste 14 m/sec. Met schade door storm wordt gelijkgesteld schade door neerslag, voor zover deze schade het gevolg is van stormschade aan het(de) verzekerde gebouw(en) of aan het (de) gebouw(en) waarin de verzekerde objecten zich bevinden.”

X c.s. melden de schade aan de daken bij Allianz, deze schakelt Dekra Experts (hierna: Dekra) in om de schade vast te stellen. De schade is begroot op 75.556 euro. Dekra stelt vast dat er sprake is geweest van een storm in de zin van bovenstaande bepaling. Dekra betwist alleen dat de schade aan de dakplaten het gevolg is van de storm. De wind zorgt er namelijk niet voor dat de hagelstenen met een hogere snelheid op de horizontaal liggende dakplaten terechtkomen.

Allianz laat X c.s. als gevolg hiervan weten dat de opstalschade niet voor vergoeding in aanmerking komt omdat de expert heeft vastgesteld dat de schade is ontstaan door hagel, en dat een niet verzekerde gebeurtenis is.

Rechtbank

In eerste aanleg heeft de rechtbank Allianz veroordeeld tot betaling van 75.171 euro. De rechter baseerde dit op de dominant cause-leer: de storm moest als de rechtens relevante oorzaak van de schade worden aangemerkt. Omdat storm is gemeten en de storm beslissend is geweest voor de omvang en zwaarte van de hagelstenen die de schade aan de daken hebben veroorzaakt.

Hof

Allianz is in hoger beroep gegaan. Zij vordert in hoger beroep vernietiging van het bestreden vonnis, afwijzing van de vorderingen van X c.s. en terugbetaling van hetgeen Allianz aan X c.s. heeft voldaan ter uitvoering van het bestreden vonnis.

Het hof stelt evenals de rechtbank vast dat de vraag is, of de storm rechtens relevante oorzaak is geweest van de schade (dominant cause-leer). Het hof oordeelt dat de inslaande hagelstenen de rechtens relevante oorzaak van de schade zijn. Een gemiddeld persoon met gezond verstand zal immers de hagelstenen en niet de storm als oorzaak aanwijzen. Het hof stelt verder: “Voor zover X c.s. menen dat sprake is van stormschade omdat valwinden ervoor hebben gezorgd dat de hagelstenen met ongebruikelijke snelheid tegen de daken van haar gebouwen zijn gewaaid en dat daardoor de schade is ontstaan, miskennen zij dat ook dat juist als hagelschade, en niet als stormschade te kwalificeren valt.

De conclusie is dat het bestreden vonnis zal worden vernietigd. Het hof veroordeelt X c.s. tot terugbetaling van hetgeen Allianz op grond van het bestreden vonnis heeft voldaan.

Lees hier de hele uitspraak

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar of adviseur over uw verzekering? Of heeft u het idee dat de verzekeraar of tussenpersoon haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant