Uitspraak: Zorgplicht bij geldleningen: Wat betekent de Kribbebijter-maatstaf?

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is de vraag aan de orde gekomen of een bank haar zorgplicht heeft geschonden bij het verstrekken van een geldlening aan een individu. Deze zaak werpt licht op de verantwoordelijkheden van zowel de geldverstrekker als de geldnemer bij het aangaan van leningsovereenkomsten. Laten we eens kijken naar de details van deze uitspraak en wat het betekent voor partijen die betrokken zijn bij dergelijke transacties.

Achtergrond van het geschil

De kern van dit geschil draait om de vraag of een bank in 2009 een geldlening van € 330.000 heeft verstrekt aan een individu, in dit geval tandarts X, in zijn persoonlijke hoedanigheid of als bestuurder van zijn vennootschap Y BV. Het Gerechtshof oordeelde dat de geldlening aan X persoonlijk was verstrekt en dat de bank niet nalatig was in haar zorgplicht jegens X.

Beoordeling van het geschil

Het Gerechtshof past de zogenaamde Kribbebijter-maatstaf toe om te beoordelen of X bij het aangaan van de lening in eigen naam handelde of namens zijn vennootschap. Uit de feiten blijkt dat de lening uitsluitend op naam van X was gesteld en niet op naam van Y BV. Bovendien waren de voorwaarden van de lening specifiek afgestemd op X in persoon, inclusief de beoordeling van zijn persoonlijk inkomen en vermogen alsmede de daarop gebaseerde zekerheden. Ondanks X’s bewering dat de lening in de jaarrekening van Y BV was opgenomen, oordeelde het hof dat dit geen doorslaggevend argument was.

Het hof verwierp ook X’s claim dat de bank haar zorgplicht had geschonden door hem onvoldoende te informeren over de risico’s van de persoonlijke lening. Verschillende factoren, waaronder het beroepsmatige doel van de lening, de aanwezigheid van een financieel adviseur en de gebruikelijkheid van dergelijke leningen voor zelfstandige beroepsbeoefenaren, leidden tot de conclusie dat de bank haar zorgplicht niet had geschonden.

Eindoordeel

Het Gerechtshof bevestigt het vonnis van de rechtbank en veroordeelt X tot betaling van de proceskosten.

Conclusie

Deze uitspraak benadrukt het belang van duidelijkheid en transparantie bij het aangaan van leningsovereenkomsten. Zowel geldverstrekkers als leners moeten zich bewust zijn van hun rechten en verantwoordelijkheden om geschillen te voorkomen. Bij twijfel is het altijd raadzaam om professioneel juridisch advies in te winnen.

Voor meer informatie over financieel recht en bijstand bij soortgelijke zaken, kunt u contact opnemen met onze advocaten van Financieel Recht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant