Uitspraak: Zorgvuldigheid vereist: Notariële onderzoeksplicht bij buitenlandse betalingen

Een recente zaak waarbij een vader betalingen deed voor de aankoop van een woning door zijn kinderen vanaf buitenlandse rekeningen, heeft geleid tot een belangrijk juridisch oordeel. Het gerechtshof Amsterdam bevestigde de noodzaak van verscherpt onderzoek door notarissen bij dergelijke transacties. Deze blog licht de kernpunten van de zaak en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor notarissen toe.

De context van de zaak

Een broer en zus besloten samen een woning aan te kopen. Hun vader, opererend vanuit het buitenland, betaalde voorschotten op de rekening van het notariskantoor vanaf buitenlandse bankrekeningen. De kandidaat-notaris, alert op de risico’s verbonden aan dergelijke transacties, voerde een verscherpt onderzoek uit conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet vereist dat bij bedragen boven €15.000 de herkomst van de gelden wordt onderzocht.

Het conflict en de klacht

De vader was ontevreden omdat hij meende te laat geïnformeerd te zijn over de restricties op betalingen van buitenlandse rekeningen. Hij diende een klacht in tegen de notaris. De notaris verweerde zich door aan te geven dat het standaardbeleid van het kantoor is dat de aankoopsom afkomstig moet zijn van een rekening op naam van de koper. Extra onderzoek was nodig gezien de incomplete informatie die de vader verstrekte en de herkomst van de gelden.

Het oordeel

Het gerechtshof Amsterdam bevestigde dat de kandidaat-notaris terecht verscherpt onderzoek had ingesteld. De betrokkenheid van een buitenlandse partij, de substantiële bedragen en de urgentie van de transactie waren alle redenen voor extra alertheid. Het hof bevestigde dat notarissen een cruciale rol spelen in het voorkomen van financiële criminaliteit en dat in dit geval de handelswijze van de notaris passend was.

Conclusie en aanbeveling

Deze zaak benadrukt het belang van transparantie en zorgvuldigheid bij notariële transacties, vooral wanneer deze internationale elementen bevatten. Notarissen staan centraal in het waarborgen van de integriteit van het financiële systeem en dienen daarom een actieve rol te spelen bij het detecteren van mogelijke risico’s.

Financieel Recht Advocaten

Bent u betrokken bij een transactie en onzeker over de juridische implicaties? Onze advocaten van Financieel Recht Advocaten staan klaar om u te adviseren en te begeleiden bij elke stap. Neem contact met ons op voor deskundig advies op maat.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant