Uitspraak: ABN mag extra kosten in rekening brengen voor contante opnames

Meerdere consumenten hebben een klacht ingediend bij het KiFiD over de extra kosten bij geldopnames. ABN brengt sinds vorig jaar al extra kosten in rekening voor het opnemen van contant geld boven € 12.000,- per jaar. Volgens de Geschillencommissie kunnen banken niet worden verplicht op de opname van contant geld kosteloos te maken. Ook zou uit het onderzoek niet zijn gebleken dat het tarief van deze extra kosten onredelijk of onbillijk zijn.

Aanleiding

Twee consumenten hebben zich beiden beklaagd bij het Financiële Klachteninstituut KiFiD over het feit dat ABN AMRO kosten in rekening brengt voor het opnemen van geld boven € 12.000,- per jaar. Als dit bedrag wordt overschreden moeten consumenten een bedrag van € 5,- plus 0,5% van het opgenomen bedrag betalen. Volgens de consumenten zou dit onredelijk zijn.

Beide consumenten pinnen wekelijks voor een X bedrag aan contant geld om daarvan boodschappen te kunnen doen en zo een overzicht te behouden over hun uitgaven. Een van de consumenten neemt in een jaar € 15.600,- aan contant geld op. Als gevolg van deze opnames brengt de ABN hiervoor € 78,- in rekening.

De consumenten voeren aan dat zij zelf moeten kunnen beschikken over hun geld, zonder dat de bank hiervoor extra kosten in rekening brengt. Ook vinden zij dat ABN zelf de kosten voor witwas bestrijding moeten dragen.

Algemene Bankvoorwaarde

In beide klachten gaat het vooral om de uitleg van artikel 22 van de Algemene Bankvoorwaarde (ABV). Hierin staat dat een bank in de voorwaarden geen bepaling mag opnemen die oneerlijk of onredelijk bezwarend is. Dit volgt uit de Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Op grond van art. 22 ABV kan ABN Amro de kosten voor een betaalrekening eenzijdig wijzigen, mits ABN Amro hiervoor een geldige reden geeft en de consument de mogelijkheid heeft om de overeenkomst per direct op te zeggen.

Volgens de Geschillencommissie is deze reden van de ABN gegrond. Grote contante geldopnames kunnen gezien worden als dubieus en hier moet door de ABN onderzoek naar gedaan worden. Aan deze onderzoeken, naar mogelijke financiële criminaliteit, zitten kosten verbonden. Deze kosten stegen mee naarmate er steeds meer contante opnames zijn.

Ook zou ABN al lang van tevoren hebben gemeld aan de consumenten dat er een wijziging van de tarieven zouden komen vanaf juni 2021. Daarbij hebben beide consumenten de mogelijkheid gekregen om de betaalrekening bij ABN Amro op te zeggen (art. 35 ABV). Hierdoor is er geen sprake van onredelijke bepalingen in de voorwaarden.

Maatstaven van redelijkheid en billijkheid

Een bank mag haar beleid wijzigen als dit gebeurd naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. ABN heeft volgens de Geschillencommissie voldoende aangevoerd waarom zij haar beleid heeft gewijzigd. Naast de eerder genoemde reden van gestegen kosten om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen om financiële criminaliteit te bestrijden, geeft ABN aan dat het gebruik van contant geld is gedaald. Stijgende kosten en dalend gebruik van contant geld leiden tot hogere kosten per contante geldopname. Ook wijst ABN Amro erop dat er voldoende alternatieven zijn in de vorm van digitaal betalen voor klanten die veel contant geld opnemen.

ABN voert aan dat klanten die het niet eens zijn met de extra kosten voor contante opnames, gemakkelijk een andere bank kunnen zoeken. Aangezien er genoeg andere alternatieven zijn, is de ABN niet verplicht om voor beide consumenten een uitzondering op de regel te maken.

Nog geen nadere wet- en regelgeving

Ten slotte merkt de Geschillencommissie op dat het haar niet is ontgaan dat ‘de kosten voor contant geld’ politieke en maatschappelijke aandacht hebben. Er is dit moment echter op dit gebied geen nadere wet- en regelgeving en het is aan de wetgever om zo nodig nadere regelgeving vast te stellen.

De Minister van Financiën is hierover met de Tweede Kamer in gesprek. Daarnaast is bekend dat DNB met de belangrijkste partijen uit het betalingsverkeer in gesprek is over een convenant contant geld. De Geschillencommissie geeft ABN Amro in overweging om afwachtend te zijn met verdere tarifering voor contant geld opnemen.

De Geschillencommissie wijst zowel vordering 2022-0203 als 2022-0225 af.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant