Uitspraak: Bank heeft zorgplicht tegenover klant geschonden

Een klant van een in Curaçao gevestigde bank hoeft zijn openstaande schuld niet terug te betalen, omdat de bank haar zorgplicht heeft geschonden. De klant had een kredietovereenkomst met de bank afgesloten, zonder dat de bank voldoende onderzoek had gedaan naar de financiële situatie van de klant.

Aanleiding

Stichting Korporashon Pa Desaroyo Di Korsou (“de Stichting”), een op Curaçao gevestigde bank, financierde in 2014 en 2015 voor de klant twee bussen. Vervolgens is de klant zijn betalingsverplichtingen tegenover de bank niet nagekomen, ook na verschillende betalingsregelingen. Hierop vordert de bank dat de openstaande schuld toch nog wordt betaald.

De klant voert aan dat hij fysieke en geestelijke schade heeft opgelopen door het handelen van de bank en vordert in reconventie een immateriële schadevergoeding.

Beoordeling Gerecht

Het Gerecht stelt voorop dat de klant in beginsel de uit de kredietovereenkomst voortvloeiende verplichtingen dient na te komen. Wel rust op een bank de zorgplicht om te onderzoeken of een consument het krediet kan dragen, ter voorkoming van overkreditering. Het Gerecht oordeelt dat de bank deze zorgplicht heeft geschonden. Het was de bank bekend dat de klant zijn verplichtingen uit een eerdere bij de bank afgesloten kredietovereenkomst ook niet nakwam. De bank deed desondanks geen onderzoek naar de financiële situatie van de klant. De klant had geen juridische bijstand en was aangewezen op de adviezen van de bank.

De door de klant in reconventie gevorderde immateriële schadevergoeding wordt afgewezen omdat het causaal verband tussen de schade en het handelen van de bank onvoldoende is komen vast te staan.

Beslissing

Het Gerecht wijst de vordering van de bank in conventie af en wijst tevens de vordering van de klant in reconventie af.

Lees hier de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant