Uitspraak: ING mag blokkering van bankrekening handhaven

De rechtbank heeft geoordeeld dat ING redelijkerwijs heeft gehandeld door de betaalrekening van eiser te blokkeren na een aanzienlijke bijschrijving vanaf een buitenlandse rekening en de direct daaropvolgende contante opname van € 10.000,00. De voorzieningenrechter oordeelde dat ING voldoende grond had om de blokkade te handhaven, aangezien er voldoende verdachte signalen waren.

Aanleiding

Eiser heeft een betaalrekening bij ING. In november 2020 heeft het automatisch detectiesysteem van ING op zijn betaalrekening een potentieel frauduleuze handeling geconstateerd. Het ging om een bijschrijving van € 40.000,00, afkomstig van een buitenlandse rekening. Voorafgaand aan de bijschrijving was er nagenoeg geen saldo op de rekening aanwezig. Een half uur later is € 10.000,00 opgenomen van de rekening. Kort daarna heeft ING de rekening geblokkeerd.

Als reden voor de bijschrijving van € 40.000,00 geeft eiser, onder bijvoeging van een schuldbekentenis, dat het de terugbetaling van een lening betreft. ING heeft na de blokkering van de rekening aan de buitenlandse bank, waarvan de bijschrijving van € 40.000,00 afkomstig was, gevraagd de legitimiteit van de transactie te bevestigen. Die bank heeft laten weten dat sprake is van fraude.

Het geschil

Eiser vordert ING te gebieden de dienstverlening aan eiser voort te zetten. Eiser stelt daartoe dat ING haar zorgplicht heeft geschonden, danwel dat de (handhaving van) de blokkering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dit omdat zij zonder eiser tevoren in te lichten en zonder voldoende grond en onderzoek tot blokkering is overgegaan en deze handhaaft ondanks de verklaring van eiser.

ING stelt dat de bijschrijving en contante opname niet overeenkwam met het gebruikelijke transactiepatroon op deze rekening en daarom een vermoeden van fraude opleverden. Dit rechtvaardigde de blokkering van de rekening zonder de klant hierover in te lichten. Buiten de onbevredigende verklaring van eiser en de verklaring van de buitenlandse bank, zijn er volgens ING meer verdachte signalen. Zo werd bijvoorbeeld de opnamelimiet verhoogd en werd er veelvuldig ingelogd op de dag van de bijschrijving.

De beoordeling

De bijschrijving van € 40.000,00 en direct daaropvolgende contante opname van € 10.000,00, vormde naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende reden voor ING om de rekening op 5 november 2020 te blokkeren. Dit leverde begrijpelijkerwijs een vermoeden van fraude op en rechtvaardigde ook dat dat ING eiser niet hoefde in te lichten over de blokkade. Dan zou er immers, gelet op het vermoeden van fraude, nog geld weggesluisd kunnen worden. Eiser stelt volgens de voorzieningenrechter ten onrechte dat ING eerst meer onderzoek had moeten doen.

Ook is volgens de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk geworden dat ING voldoende grond heeft om de blokkade te handhaven. Voldoende is namelijk dat ING direct na de blokkering een onderzoek is gestart en dat de uitkomsten tot nu toe, gelet op de toepasselijke voorwaarden en haar wettelijke verplichtingen op grond van Wft en Wwft, voldoende redenen zijn om de gelden gedurende het – nog lopende – onderzoek veilig te stellen en dus de rekening geblokkeerd te houden. Ook heeft eiser niet aannemelijk gemaakt dat dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

De beslissing

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant