Uitspraak: Bank toerekenbaar tekortgeschoten in de uitvoering van haar dienstverlening

Consument zou geld geïnvesteerd hebben in een frauduleuze beleggingsinstelling. Dit zou volgens hem voorkomen kunnen worden door de ABN AMRO Bank. Hij stelt de ABN AMRO verantwoordelijk voor de geleden schade, omdat er onzorgvuldig zou zijn gehandeld en niet gehouden aan het KYC onderzoek.

Aanleiding

Consument heeft een betaalrekening bij de ABN AMRO Bank en heeft na enig onderzoek op internet besloten om te gaan beleggen. Via het internet is hij in contact gekomen met een bedrijf in Bulgarije die zich voordeed als beleggingsinstelling. Consument heeft met de intentie om te gaan beleggen gelden overgeboekt naar [bedrijf 1].

Op 11 november 2019 had hij voor € 10.000,- via een iDeal betaling overgemaakt naar [bedrijf 2]. Hij had vernomen van [bedrijf 1] dat hij eerst cryptocurrency moest komen om hier mee te beleggen. Een week later zag hij dat bijna zijn gehele inleg verloren was gegaan. Tijdens een telefoongesprek raadde [bedrijf 1] mij aan om nogmaals 10.000 euro te investeren, om zo de investering terug te winnen. Op 19 november had hij weer een bedrag van € 10.000,- overgemaakt naar [bedrijf 2].

Nadat hier uiteindelijk winst werd gemaakt wilde Consument zijn gelden weer liquideren. Hij vroeg via de mail of dit geld uitgekeerd kon worden, maar tot zijn verbazing werd dit verzoek afgewezen. Na wat onderzoek en een tip van ‘The Financial Services and Markets Authorlty’ is Consument erachter gekomen dat [bedrijf 1] als oplichters bekend staan.

Klacht

Consument vordert dat de Bank wordt veroordeeld om aan hem € 20.000,- te betalen.

Volgens Consument is de Bank toerekenbaar tekortgeschoten in de uitvoering van haar dienstverlening en is de verplichtingen die zij had met Consument niet nagekomen. Volgens Consument had de bank moeten waarschuwen over de criminele activiteiten van [bedrijf 1] door middel van het KYC onderzoek. Dit had de bank kunnen zien door het onderzoek wat is ingesteld op grond van het know your customer-principe; de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de internationale SWIFT-regels.

Het bedrijf stond bekend als frauduleus. Verschillende buitenlandse toezichthouders hadden ook al gewaarschuwd voor de werkwijze van [bedrijf 1]. Hier had de Bank volgens Consument geen gehoor aan gegeven.

Tot slot zou de bank niet voldaan hebben aan de zorgplicht die op deze financiële instelling rust. Deze zorgplicht zou voortvloeien uit Britse jurisprudentie genaamd: the Quincecare duty.

Beoordeling

De Commissie oordeelt als volgt. Het gaat om overboekingen ten laste van de betaalrekening die door Consument wordt aangehouden bij de Bank. De betalingen zijn door Consument, die daartoe bevoegd was, geïnitieerd en geautoriseerd. Dit is tussen partijen niet in geschil.

Volgens de Commissie heeft de bank in relatie tot de Consument opgetreden als betaaldienstverlener. Als betaaldienstverlener is de Bank op grond van artikel 7:533 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gehouden gehoor te geven aan de gegeven betaalopdrachten, als aan de daaraan gestelde voorwaarden is voldaan. Er rust op de rol van de betaaldienstverlener geen specifieke zorgplicht. Het houdt alleen in dat zij rekening dient te houden met de gerechtvaardigde belangen van haar rekeninghouder. De enige rol van de Bank in deze kwestie is het faciliteren en optimaliseren van het betalingsverkeer.

De Bank was ook niet op de hoogte van de intenties van Consument. Zij zagen alleen twee overboekingen naar [bedrijf 2] en waren niet op de hoogte dat Consument dit geld ging gebruiken om te investeren in [bedrijf 1]. Dit heeft geen invloed gehad op het KYC onderzoek.

Tot slot wijst de Commissie erop dat zij de stelling van Consument ten aanzien van de invulling van de zorgplicht naar aanleiding van Britse jurisprudentie niet kan volgen. Deze regels hebben geen werking in Nederland.

Beslissing

Anders dan Consument stelt, was de Bank gelet op het voorgaande niet gehouden om Consument te waarschuwen of de overboeking tegen te houden. De vordering van Consument wordt afgewezen.

Lees hier de gehele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Mocht u te maken hebben met (dreigende) opzegging van de bancaire relatie door uw bank op grond van de Wft- en/of Wwft, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant