Uitspraak: Bank mocht nieuwe hypotheekakte vragen

Een man heeft een woning in Amsterdam. Voor de woning heeft de man bij de NN een hypotheek afgesloten. De grond waar de woning op staat heeft hij in erfpacht van de gemeente Amsterdam. Voor de erfpacht wordt iedere 50 of 75 jaar de canon berekend. Een hogere grondprijs leidt tot een hogere vergoeding. Huiseigenaren in Amsterdam hebben sinds 2017 de mogelijkheid om een eeuwigdurende erfpachtrecht overeen te komen. Hiermee kan de stijging van de canon worden beperkt.

De man heeft interesse om een eeuwigdurende erfpacht overeen te komen. Om de overstap te maken van een voortdurende naar een eeuwigdurende erfpacht, heeft de man de toestemming van de NN nodig, die het hypotheekrecht bezit. De bank wil akkoord gaan onder de voorwaarde dat er een nieuwe hypotheekakte wordt opgesteld. De man is het daar niet mee eens.

De huidige erfpachtcanon loopt in 2065 af. Dan is de looptijd van de hypotheek al verstreken. De overstap van de klant naar een eeuwigdurende erfpacht heeft geen invloed op de hypotheek. De man heeft aangegeven alleen een nieuwe hypotheekakte te willen opstellen, wanneer de NN de kosten daarvoor op zich neemt.

Oordeel

Er bestaat nog onvoldoende jurisprudentie over het erfpachtrecht in geval de eigenaar een overstap wil maken naar een eeuwigdurende erfpacht. Het kan zijn dat het nieuwe erfpachtrecht ontstaan en de oude komt te vervallen. In geval het oude erfpachtrecht komt te vervallen, dan vervalt ook het hypotheekrecht.

Het Kifid heeft besloten dat de bank een hypotheekakte mag vragen aan de klant wanneer een overstap wordt gemaakt van een voortdurende naar een eeuwigdurende erfpacht. De voorwaarden die de bank stelt moeten wel redelijk en billijk zijn. De bank mag het zekere voor het onzekere nemen en een nieuwe hypotheekakte met nieuw hypotheekrecht verlangen. De kosten van de akte moeten door de eigenaar zelf worden betaald.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant