Uitspraak: DEFAM wordt om de tuin geleid

Kredietverstrekker DEFAM zou hebben geconstateerd dat bij een van de lening aanvragen is gefraudeerd. Consument zou haar rekeningafschriften hebben gemanipuleerd om zo kredietwaardigheid op te bouwen. DEFAM heeft de aanvraag de aanvraag afgewezen en de persoonsgegevens van de consument geregistreerd in de interne en externe Verwijzingsregisters.

Aanleiding

Op 18 maart 2021 heeft de consument met haar echtgenoot een persoonlijke lening van € 15.000,- bij de kredietverstrekker DEFAM aangevraagd. De consument en haar man hebben de (voorwaardelijke) kredietovereenkomst op 19 maart 2021 ondertekend en bewijsstukken ingediend, waaronder een rekeningafschrift van de Rabobank. De kredietverstrekker heeft geconstateerd dat het aangeleverde rekeningafschrift was aangepast.

DEFAM heeft een onderzoek gestart en geconstateerd dat de rekeningafschrift is gemanipuleerd. De kredietverstrekker heeft op dat moment de aanvraag afgewezen en de persoonsgegevens van de consument geregistreerd in de interne en externe Verwijzingsregisters.

Het geschil

De kredietverstrekker DEFAM heeft de persoonsgegevens van de consument geregistreerd in het Incidentenregister voor een duur van 8 jaar en in het EVR voor een duur van 5 jaar.

De consument vordert dat deze registraties worden verwijderd of de duur ervan wordt verkort. Zij stelt dat de duur van deze registratie disproportioneel is en dat ze in haar belangen wordt geraakt.

Argumentatie

De consument erkend dat ze de aangeleverde rekeningafschriften heeft laten aanpassen door derden. Zij heeft dit gedaan omdat ze dan kans maakte om een gehuurde woning te kopen van de woningcorporatie. Dit zou veel lasten wegnemen. Omdat ze niet over voldoende middelen beschikte om de ‘kosten koper’ te kunnen voldoen heeft ze een lening bij DEFAM aangevraagd. Ten tijde van deze aanvraag had de consument een huurachterstand. Zij heeft derden gevraagd de rekeningen zo aan te passen dat het leek alsof hun voor haar huur betaalde.

Tijdens de zitting getuigd ze van spijt en voert ze aan dat het nooit de bedoeling was om de kredietverstrekker te misleiden. Ze zal het gehele bedrag terugbetalen aan DEFAM.

De consument vordert dat de registratie van haar persoonsgegevens in de registers ongedaan wordt gemaakt. Door deze registratie zal het voor haar heel moeilijk worden om een aan een nieuwe geldverstrekker te komen.

Beoordeling

De eerste vraag die beantwoord moet worden door de commissie, is of DEFAM rechtmatig heeft gehandeld bij het registreren van de persoonsgegevens in de registers. Voor de opname van de persoonsgegevens is vereist een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld aan fraude.

Het aanleveren van valse stukken bij een kredietaanvraag is een strafbaar feit (valsheid in geschrift) dat maakt dat de registratie van de persoonsgegevens van de consument in het Incidentenregister en het EVR naar het oordeel van de commissie terecht is.

De vraag of de duur van de registratie kan worden verminderd is door de commissie duidelijk te beantwoorden. De kredietverstrekker heeft zijn keuze voor de duur van de registraties uitvoerig onderbouwd en inzicht gegeven in de verzwarende en verzachtende omstandigheden die bij het vaststellen van de duur hebben meegespeeld.

De commissie is ook van mening dat DEFAM coulant heeft gehandeld. Ze hebben geen aangifte gedaan en hebben de consument de mogelijkheid gegeven om het bedrag in termijnen terug te betalen.

Alle omstandigheden in overweging nemend is de commissie van oordeel dat de registraties en de duur daarvan gerechtvaardigd en proportioneel zijn en dat deze dus mogen worden gehandhaafd.

Beslissing

De vordering van de consument om haar persoonsgegevens uit de registers te verwijderen, dan wel de duur van de registraties te verkorten wordt afgewezen.

Lees hier de gehele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant