Uitspraak: Handelen van bank niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

De bank heeft op grond van haar Landenbeleid het voornemen om de bancaire relatie met de consumenten op te heffen per 1 december 2021. De consumenten wonen in Venezuela. De consumenten stellen dat de opzegging van hun bankrekeningen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is vanwege de huidige situatie in Venezuela. Deze situatie houdt in dat de consumenten niet met de lokale munteenheid betalingen kunnen doen, maar alleen met contante dollars.

Deze contante dollars kunnen de consumenten alleen verkrijgen als zij hun bankrekening bij de bank of een andere niet-Venezolaanse bankrekening kunnen gebruiken. Het is de consumenten tot op heden niet gelukt om elders een bankrekening te openen, omdat zij in Venezuela wonen.

De bank heeft toegezegd dat zij vóór het aflopen van de huidige termijn de situatie van de consumenten opnieuw bekijkt. Daarvoor dienen de consumenten schriftelijk te onderbouwen dat zij zich hebben ingespannen om elders een bankrekening te openen.

De beoordeling

Het handelen tot op heden van de bank is volgens de commissie niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Dit handelen betreft namelijk de mededeling van de bank dat zij tot 1 december 2021 de bankrekeningen van de consumenten aanhoudt. De bank heeft verder verklaard dat deze termijn mogelijk verlengd kan worden als de consumenten aantonen dat zij stappen hebben gezet om een bankrekening elders te openen.

De commissie overweegt dat als de situatie van de consumenten in het najaar nog niet (positief) is veranderd en de bank geen verder uitstel meer wil verlenen, kan dat wellicht reden zijn tot een nieuwe klacht. Als de bank in het najaar uitspreekt dat zij de termijn voor het aanhouden van de bankrekeningen niet gaat verlengen, acht de commissie het niet onredelijk dat de bank in ieder geval de bankrekeningen van de consumenten in stand houdt tot het moment dat de klachttermijn voor de consumenten tegen deze beslissing is verstreken.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant