Uitspraak: ING is niet verplicht coffeeshophouder de mogelijkheid te bieden grote bedragen aan contant geld op te halen

Best Friends exploiteert diverse coffeeshops. Voor de bedrijfsvoering heeft zij diverse zakelijke bankrekeningen bij ING. In de branche waarin Best Friends werkt, worden contante geldopnamen gedaan voor de inkoop van wiet.

Op grond van artikel 48 van de Voorwaarden Zakelijke Rekening kan Best Friends bij een ING kantoor binnen een aantal dagen na bestelling een contant geldbedrag tot 50.000 euro per dag afhalen. Best Friends maakt daar regelmatig gebruik van. De afgelopen twaalf maanden bedroeg het door Best Friends opgenomen bedrag gemiddeld 85.833 euro per maand.

Op 10 maart 2020 heeft Best Friends een bestelling geplaatst voor het ophalen van 50.000 euro. Op 17 maart 2020 heeft de baliemedewerker van het ING kantoor geweigerd de bestelling aan Best Friends mee te geven, omdat zij via haar beeldscherm de melding kreeg dat aan de gemachtigde van Best Friends nog slechts 10.000 euro per keer mocht worden meegegeven. De baliemedewerker heeft vervolgens meegedeeld dat de wettelijk vertegenwoordiger van Best Friends nog wel bestellingen voor hogere bedragen kon ophalen.

Bij brief van 27 oktober 2020 heeft ING aan (de bestuurder van) Best Friends meegedeeld dat het per 1 januari 2021 niet meer mogelijk is om geldbestellingen te plaatsen en/of op te halen bij een ING kantoor en dat met een betaalpas dagelijks een bedrag van 10.000 euro via de geldautomaat kan worden opgenomen.

Bij e-mail van 20 november 2020 heeft ING aan Best Friends meegedeeld dat het voorlopig voor de gemachtigde van Best Friends mogelijk is om geldbestelling tot 50.000 euro per dag bij een ING kantoor op te halen. In de e-mail staat verder dat de eerdere weigering op 17 maart 2020 om geld mee te geven op een misverstand berust die was ontstaan bij het ING kantoor.

In november 2020 is aan alle zakelijke cliënten van ING een brief verzonden, waarin is aangekondigd dat mogelijkheid om een geldbestelling te plaatsen en op te halen bij een ING kantoor komt te vervallen en dat voor geldbestellingen een contract met een waardetransporteur kan worden afgesloten.

Het geschil

Best Friends wil dat ING het mogelijk maakt en houdt om contante geldbestelling tot een bedrag van 50.000 euro af te halen. Best Friends wil dit in ieder geval tot 31 december 2020 en vervolgens van 1 januari 2021 tot aan de uitspraak in de door Best Friends te starten bodemprocedure. Subsidiair vordert Best Friends ING te veroordelen onmiddellijk inzage te geven in bescheiden waaruit blijkt waarop zij haar weigering tot afhalen van contant geld op een ING kantoor baseert.

Het is volgens Best Friends onduidelijk wat de grondslag van de wijziging is. De overeenkomst tussen partijen is niet aangepast en van een wijziging van de (algemene) voorwaarden is Best Friends niet op de hoogte gesteld. De bedrijfsvoering van Best Friends wordt hierdoor ernstig belemmerd. ING stelt dat zij stopt met het faciliteren van het ophalen van contant geldbestellingen bij een ING kantoor, omdat de behoefte aan contant geld is afgenomen. Daarnaast biedt ING alternatieven voor het ophalen van contant geld. Er kan namelijk contant geld worden besteld bij een waardetransporteur die op locatie bezorgt. Verder kan via Geldmaat een bedrag van 10.000 euro per dag aan contant geld worden opgenomen.

De beoordeling

Vast staat dat ING vanaf 31 maart 2021 voor zakelijke klanten stopt met de mogelijkheid om contant geld te bestellen en op te halen aan de balie van een ING kantoor. Best Friends zal dus tot eind maart 2021 gebruik kunnen maken van deze dienstverlening. De primaire vordering die deels ziet op de periode tot eind maart 2021 zal om die reden reeds worden afgewezen. Het gaat in de zaak om de periode van eind maart 2021 tot en met de uitslag van de bodemprocedure.

Uitgangspunt is dat ING een commercieel bedrijf is en uit vrije keuze met Best Friends een zakelijke dienstverlening (met betaalrekeningen) is aangegaan. ING mocht vervolgens de voorwaarden voor haar dienstverlening aanpassen. In artikel 10 van de Voorwaarden Zakelijk Rekening is dat ook opgenomen. ING dient zich daarbij echter wel aan haar zorgplicht jegens Best Friends te houden. ING heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de deze zorgplicht niet is geschonden, de dienstverlening is immers niet meer rendabel en onveilig en is gezien het beperkt gebruik ervan en de kosten die de instandhouding meebrengen te begrijpen. Daarnaast biedt ING alternatieven aan voor deze dienstverlening.

De voorzieningenrechter acht het alternatief van de waardetransporteur mogelijk. Deze mogelijkheid is onvoldoende onderzocht door Best Friends. Van ING kan niet worden gevergd dat zij speciaal voor Best Friends haar dienstverlening in de huidige vorm blijft aanbieden. De primaire vordering wordt daarom afgewezen.

Ten aanzien van de vordering tot inzage oordeelt de voorzieningenrechter als volgt. ING heeft diverse producties in het geding gebracht, waaronder de rekeningovereenkomst en de Voorwaarden Zakelijk Rekening. Best Friends heeft verder niet genoemd welke stukken er nog ontbreken en nog moeten worden overgelegd. De subsidiaire vordering zal dan ook worden afgewezen.

De voorzieningenrechter weigert dus de gevraagde voorzieningen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant