Uitspraak: Kerkgenootschap geeft onvoldoende inzicht in herkomst betalingen en ontvangsten

Eiseres, een kerkgenootschap, heeft al tientallen jaren een bankrelatie met ING. De BV is bestuurder van eiseres. Deze onderneming houdt zich bezig met de handel in chemische stoffen. Naam 2 is bestuurder van de BV.

Na verschillende vragen van ING en antwoorden van eiseres heeft ING de bankrelatie beëindigd per 17 maart 2020.

Het geschil

Eiseres vordert ING te verbieden om de bankrekening te beëindigen en te gebieden de bankrelatie met eiseres voort te zetten. Eiseres stelt daartoe dat de opzegging onrechtmatig is.

De beoordeling

De vraag is aan de orde of voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat, gelet op alle omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht dat ING van haar contractuele opzeggingsbevoegdheid gebruikt heeft gemaakt.

ING heeft vragen aan eiseres voorgelegd in het kader van haar twijfel dat inkomsten niet worden besteed aan een algemeen nut in het licht van een kerkgenootschap. Zo wijst de bank op betalingen met omschrijving “studiebijdrage”, een onduidelijke rekeningcourant-verhouding met een BV en een niet onderbouwde deal met de Belastingdienst.

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Het is aan ING om de periodieke controles te verrichten waartoe de wet haar verplicht. Bij het niet naar behoren kunnen voldoen aan haar controleplicht, dient zij deze te beëindigen. Eiseres heeft onvoldoende antwoord gegeven op de vragen binnen het onderzoek van ING. Bij een zo grote stroom aan voor een groot deel oncontroleerbare betalingen en ontvangsten had zij in elk geval meer toelichting kunnen geven, maar die is achterwege gebleven. ING heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat haar onderzoek dankzij eiseres onvolledig is geweest en mocht de bankrelatie dan ook opzeggen.

De beslissing

De voorzieningenrechter weigert de voorzieningen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank ook de bankrelatie opgezegd? Kom dan in actie en neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten! Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant