Uitspraak: Rabobank niet voldaan aan actieve informatieplicht bij wetswijziging

Banken hebben een informatieplicht richting klanten. Bijvoorbeeld in het geval van wettelijke wijzigingen. Deze zorgplicht valt onder het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft). In een zaak, die het Kifid in behandeling nam, zou de Rabobank hebben verzaakt een echtpaar te informeren over de fiscale wijzigingen die betrekking hadden op de Rabo OpbouwHypotheek.

Aflossingsvrije hypotheek

De Rabo Opbouwhyptoheek is een aflossingsvrij hypotheek. Het kapitaal wordt hierin opgebouwd door te beleggen of te besparen om zo aan het einde van de looptijd de hypotheek af te lossen. Hierbij is in deze zaak niet duidelijk gecommuniceerd door de bank over de wettelijke wijzigingen van de hypotheek die in 2008 is afgesloten .

Rabobank had wetswijziging niet doorgegeven

Het echtpaar koos in 2008 voor beleggen, via de zogeheten Beleggingsrekening Eigen woning. In de jaren die volgden is er stelselmatig contact geweest tussen de Rabobank en het echtpaar. Het ging tijdens deze gesprekken vooral om het kapitaalopbouw en de renteherziening.

In 2013 vindt er een wetswijziging plaats, die onder meer inhoudt dat per 1 januari 2013 de looptijd van kapitaal- of spaarrekeningen Eigen woning niet kan worden verlengd. Deze informatie werd in het laatste kwartaal van 2012 op de website van de Rabobank gepubliceerd, maar werd niet overlegd met het echtpaar.

Het echtpaar wil 2018 de manier van kapitaalopbouw omzetten van beleggen naar sparen. Na contact met de bank komen ze achter de wetswijziging. Het echtpaar beklaagt zich bij de Rabobank dat zij niet tijdig hebben geïnformeerd over deze wetswijziging en zo hun inleg niet hebben kunnen verhogen. Ze stellen vast hierdoor ruim € 100.000,- aan rente-inkomsten te zijn misgelopen met hun OpbouwHypotheek.

Oordeel Geschillencommissie

De Geschillencommissie van het Financiële Klachteninstituut Kifid oordeelt, dat de Rabobank niet heeft voldaan aan haar actieve informatieplicht. Volgens de Commissie is de publicatie van nieuwsberichten op de website van de bank niet voldoende genoeg, omdat de klant zelf op zoek moet gaan naar deze informatie. De Rabobank had deze belangrijke informatie moeten delen via een brief of per mail naar het bijbehorende adres van het echtpaar.

Op het naleven van de zorgplicht heeft de Rabobank in dit geval dus onvoldoende gehandeld. Toch hoeft de bank geen financiële compensatie te verstrekken aan het echtpaar. De man en vrouw wilden vermogen opbouwen om hun hypotheek af te lossen. Daarbij was het hun uitdrukkelijke wens de middelen voor vermogensopbouw flexibel in te zetten. Zo geven de man en vrouw in februari 2012 geen gevolg aan het advies van de bank om de inleg voor de Beleggingsrekening Eigen Woning te verhogen. De Geschillencommissie oordeelt, gelet op de wens van flexibiliteit van belegging, dat het niet aannemelijk is dat het echtpaar destijds hun inleg zouden hebben verhoogd.

Lees de volledige uitspraak van het Kifid

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant