Uitspraak: Rechtbank gebiedt ING haar dienstverlening te blijven verlenen

Maprima is een trustkantoor. Sinds 2004 heeft zij een bankrekening bij ING. In december 2019 heeft ING de bancaire relatie met Maprima opgezegd.

Maprima vordert dat de rechtbank als voorlopige voorziening ING gebiedt om haar dienstverlening aan Maprima te blijven verlenen.

Op grond van artikel 223 Rv is voor toewijzing van een vordering tot een voorlopige voorziening onder meer noodzakelijk dat Maprima daarbij voldoende belang heeft. Maprima heeft gesteld dat zij belang heeft bij de voorlopige voorziening omdat zij anders per de aangekondigde beëindigingsdatum door ING geen toegang meer heeft tot haar bankrekening en niet meer kan deelnemen aan het betalingsverkeer. ING betwist dit. De bank stelt dat zij buiten rechte de toezegging heeft gedaan haar dienstverlening tot twee maanden na de datum van het eindvonnis in de hoofdzaak voort te zetten.

De rechtbank oordeelt dat daarmee het belang van Maprima wegvalt.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant