Uitspraak: Inhoud van de zorgplicht bij belegging afhankelijk van professionaliteit belegger

X sluit een effectenbemiddelingsovereenkomst met TGB. TGB gaat dus overeenkomsten sluiten voor X op de effectenbeurs. Op 25 oktober 2007 laat de bank weten dat X als ‘non-professional investor’ zal worden behandeld. Dit geeft hem het maximale beschermingsniveau die door TGB zal worden geboden in de effectendiensten die zij levert. Op een gegeven moment blijkt dat er enorme verliezen zijn geleden, TGB vraagt X 3.700.000 euro over te maken om deze geleden verliezen recht te trekken. X en zijn advocaat hebben hier tegen geprotesteerd. X stelt TGB dan ook aansprakelijk voor de geleden verliezen, de rechtbank gaat niet in deze aansprakelijkheid mee, zij veroordeelt X tot een betaling van 4.548.390,47 euro aan TGB. In hoger beroep vernietigt het hof dit vonnis en legt hieraan ten grondslag dat TGB is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens X en stelt TGB gedeeltelijk aansprakelijk voor de geleden verliezen. Volgens het hof geldt er een bijzondere zorgplicht voor TGB nu X een niet-professionele belegger is in de zin van de ‘Wet financieel toezicht’, TGB zelf heeft aangegeven dat X een niet-professionele partij is en TGB niet alleen transacties uitvoerde, maar ook adviseerde.

Zorgplicht afhankelijk van omstandigheden van het geval

Beide partijen tekenen cassatieberoep aan. De hoge raad stelt in cassatie voorop dat de inhoud van de zorgplicht van de bank afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Onder andere de mate van deskundigheid en relevante ervaringen van de cliënt is relevant. De bekendheid met de optiehandel en de daaraan verbonden risico’s is niet voldoende om de cliënt als professionele belegger aan te merken. TGB heeft gesteld dat X, in tegenstelling tot het arrest van het hof, als deskundige en professionele belegger aangemerkt moet worden. Volgens TGB had X bij aanvang van de relatie al uitgebreide, internationale kennis van en ervaring met financiële instrumenten. X was daarnaast volgens TGB ook uitzonderlijk vermogend en handelde op grote schalen op beurzen over de hele wereld. Ook beschikte X voor professionele effectenhandelaren bestemde informatie en had hij een eigen back-office die zijn transacties professioneel administreerde. Het hof heeft dit niet verworpen, de hoge raad gaat dus uit van de juistheid van deze stelling. Volgens de hoge raad zijn voor de vaststelling van de inhoud van de zorgplicht ook de door TGB gestelde omstandigheden van belang. Het hof had deze volgens de hoge raad dan ook mee moeten nemen in zijn oordeel. Op grond van deze beredenering vernietigt de hoge raad het arrest van het hof.

Klik hier voor het volledige arrest.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank of adviseur zijn zorgplicht geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant