Uitspraak: ING draait deels op voor schade wegens niet wijzen op aflopen termijn financieringsvoorbehoud

In de zomer van 2018 heeft meneer een gesprek met de bank over de mogelijkheden om een hypothecaire geldlening af te sluiten. Meneer was namelijk voornemens om te verhuizen. Meneer was nog geen jaar ondernemer en vroeg zich af of dit problemen kon opleveren voor het verkrijgen van een hypotheek. Kort daarna tekenen meneer en zijn vrouw voor een voorlopige koopovereenkomst. De overdracht van het huis zou op 1 april 2019 plaatsvinden en de ontbindende voorwaarden liepen 28 februari af.

De mogelijkheid dat de bank een hypotheek zou verstrekken was mede afhankelijk van de jaarrekening die moest worden verstrekt. Medio januari heeft meneer aan zijn adviseur gemeld dat het wellicht niet ging lukken om de jaarrekening tijdig te overhandigen. De adviseur reageerde steeds positief en meldde ervan uit te gaan dat de lening werd verstrekt.

Termijn ontbinding verlopen

Vijf dagen na het verstrijken van de ontbindende voorwaarden, op 5 maart, heeft de koper contact opgenomen met zijn adviseur om de mededeling te doen dat de jaarrekening medio maart zou worden geleverd en gevraagd of de woningoverdracht op 1 april door kon gaan. De adviseur vroeg vervolgens wanneer de ontbindende voorwaarden zouden aflopen.

Hypotheekaanvraag wordt afgewezen

In april werd de hypotheekaanvraag door de bank ongemotiveerd afgewezen. De ontbindende voorwaarden konden niet meer worden ingeroepen. De verkoper stelt koper in april in gebreken. Elders kon wel een hypothecaire lening worden afgesloten. De uiteindelijke overdracht vindt plaats begin juni 2019. Koper moet een vergoeding van 4.5000 euro betalen voor de te late aanvaarding.

Consument vordert van de bank een bedrag van 26.495 euro

Dit bedrag is opgebouwd uit verschillende kostenposten, waaronder de vergoeding voor de verkoper, kosten die zijn gemaakt om de lening alsnog rond te krijgen, een factuur van een bouwbedrijf nu onvoldoende tijd over was om zelf te klussen, extra kosten voor levensonderhoud en advocaatkosten.

Oordeel Kifid

Koper is van mening dat ING de extra kosten op zich moet nemen. De geschillencommissie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) gaat deels mee in deze redenering. De commissie is namelijk van mening dat de adviseur de koper niet voldoende heeft gewaarschuwd voor het verstrijken van de termijn om de ontbindende voorwaarden in te kunnen roepen.

Het inroepen van het voorbehoud valt niet onder de taken van de adviseur. Wel dient hij in het kader van de zorgplicht de termijn te bewaken en consument tijdig te waarschuwen wanneer het termijn dreigt te verlopen. Het waarschuwen heeft de adviseur in dit geval niet gedaan. Wel is de commissie van mening dat de consument ook zelf schuld heeft, omdat hij als ondernemer ervaring heeft met het ondertekenen en lezen van contracten. De schade van 4.500 euro dient deels door de adviseur en deels door meneer zelf te worden vergoed.

Daarnaast heeft de koper nog duizenden euro’s aan andere kosten van ING geclaimd. Deze kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking, nu de commissie vindt dat de adviseur nooit heeft gezegd dat de lening met zekerheid door ING zou worden verstrekt.

Lees hier de hele uitspraak van het Kifid.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook hulp nodig om op een gelijk niveau met de kredietverstrekker in gesprek te raken of om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant