Uitspraak: Onenigheid over beleggingsverzekering: SRLEV krijgt kans berekening van voorbeeldkapitalen nader te onderbouwen

H heeft in 1998 via een tussenpersoon bij SRLEV een beleggingsverzekering tegen een maandelijkse premie van € 181,51 afgesloten. De beleggingsverzekering loopt nog steeds. H stelt 24 vorderingen in. Dertien van deze vorderingen worden afgewezen omdat deze slechts geknipt en geplakt lijken uit een andere zaak en niet onderbouwd worden in de dagvaarding.

Twee van de 24 vorderingen hebben betrekking op de door H vermelde algemene voorwaarden. In de conclusie van antwoord heeft SRLEV onderbouwd dat die genoemde voorwaarden niet van toepassing zijn op de overeenkomst met H. Daarop is H niet meer teruggekomen. Deze vorderingen worden dan ook afgewezen.

De beoordeling

H heeft gesteld dat SRLEV hem bij het aangaan van de overeenkomst voor voorbeeldkapitalen heeft voorgehouden, die als gevolg van verschillende factoren nooit gehaald zouden kunnen worden.

Volgens de rechtbank blijkt uit geen van de berichten van SRLEV voor X duidelijk kan zijn geworden dat hij een vordering uit schadevergoeding zou kunnen hebben. Enkel een brief over schade als gevolg van onjuiste voorbeeldkapitaal in 2007 had hier wel toe kunnen leiden. De verjaringstermijn op dat onderdeel is daarom op dat moment gaan lopen. Het beroep van SRLEV op verjaring slaagt voor zover het ziet op dit voorbeeldkapitaal. De overige vorderingen zijn niet verjaard.

De inhoudelijke beoordeling

De rechtbank overweegt dat niet kan worden gezegd dat H beschikte over voldoende informatie over de door hem geleden schade als gevolg van de door hem gestelde gebrekkige informatievoorziening over de netto voorbeeldkapitalen die SRLEV hem bij het aangaan van de overeenkomst is voorgehouden.

De rechtbank laat op dit moment in het midden of SRLEV destijds H voor deze beleggingsrisico’s heeft moeten waarschuwen. Eerst zal namelijk geoordeeld worden over de vorderingen over dat de op de offerte vermelde eindkapitalen zelfs niet gehaald konden worden als het vermelde gemiddelde fondsrendement zou worden gehaald.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft SRLEV onvoldoende gereageerd op de stelling dat de voorbeeldeindkapitalen in werkelijkheid nooit gehaald kunnen worden. SRLEV dient dus nader te onderbouwen op welke wijze de voorbeeldkapitalen zijn berekend.

De zaak wordt terugverwezen naar de rol.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw verzekeraar en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant