Uitspraak: Schade als gevolg van beroving bij hasjdeal moet vergoed worden

De zoon van Consument is beroofd bij een hasjdeal. Consument doet een beroep op de buitenhuisdekking van de inboedelverzekering. De verzekeraar van Consument weigert dekking te verlenen omdat de schade heeft plaatsgevonden terwijl er ‘illegale activiteiten’ plaatsvonden. In de voorwaarden woonverzekering is opgenomen dat schade die ontstaat tijdens illegale activiteiten niet wordt vergoed.

Consument vordert een bedrag van 2.500 euro. Volgens Consument dient het begrip ‘illegaal’ omschreven te worden als ‘strijdig met de wet’. De zoon van Consument had afspraken gemaakt, een auto gehuurd en geld gepind. Deze handelingen zijn aan te merken als voorbereidingshandelingen. Voorbereidingshandelingen zijn pas strafbaar wanneer het gaat om een misdrijf met een maximumstraf van acht jaar of meer, een hasjdeal valt hier niet onder. Er was dus volgens Consument geen sprake van een activiteit die in strijd was met de wet.

Volgens de verzekeraar gaat Consument te veel op de strafrechtelijke toer: “In de volksmond begrijpt een ieder wat illegale praktijken zijn en dat betrokkenheid bij de handel in drugs daaronder valt behoeft geen betoog.” Er was begin van een uitvoering van de drugsdeal volgens de verzekeraar.

De Commissie stelt voorop dat het van belang is dat het begrip ‘illegaal’ in de voorwaarden niet nader wordt uitgelegd. Bij de uitleg van dit begrip moet naar de bedoeling van partijen worden gekeken. Daarnaast dient het begrip op de voor de Consument meest gunstige wijze worden uitgelegd, in het geval er meerdere lezingen mogelijk zijn en voor zover deze lezing ook redelijk is (contra-proferentem regel.

De Commissie gaat dus kijken of het standpunt van Consument dat ‘illegale activiteiten’ beperkt gelezen moet worden en als activiteiten die in strijd zijn met de wet uitgelegd moet worden, een redelijk standpunt is.

Uit de aanwezige stukken blijkt volgens de Commissie slechts dat er een afspraak is gemaakt, een auto is gehuurd en dat er geld is overhandigd als borg. Dit vormt tezamen nog niet ‘handelingen die naar hun uiterlijke verschijningsvorm aan te merken zijn als gericht op voltooiing van het voorgenomen misdrijf’. Een strafrechtelijke vervolging op basis van deze handelingen zou niet tot een veroordeling leiden. Daar komt bij dat niet is komen vast te staan of er drugs aanwezig was op het moment van de beroving. Zoals Consument stelde zijn voorbereidingshandelingen met betrekking tot softdrugs niet aan te merken als een strafbaar.

De Commissie komt tot de conclusie dat lezing van Consument van het begrip ‘illegale activiteiten’ redelijk is. Het begrip dient gelezen te worden als activiteiten die in strijd zijn met de wet. Zoals hierboven aangegeven zijn de voorbereidingshandelingen van de zoon van Consument niet strafbaar. De Commissie merkt daarbij wel op dat het zich bewust is van het feit dat het voorbereiden van een hasjdeal een maatschappelijke ongewenste praktijk is, maar nu sprake is van de contra-proferentem regel gaat de beperkte uitleg voor.

De vordering van Consument wordt toegewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar over de uitkering van uw verzekering? Of heeft u het idee dat de verzekeraar haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant