Uitspraak: Tussenpersoon niet verplicht verzekerde te helpen met vaststellen oorzaak van schade

Consument heeft met tussenkomst van de tussenpersoon verzekeringen afgesloten bij ASR (hierna: de verzekeraar).

Op 24 april 2020 hangt een gaslucht bij de consument in huis, waarna hij meteen contact opneemt met Enexis een de tussenpersoon. Ook heeft de consument zijn installateur ingeschakeld, die vaststelde dat het gas van onder de betonnen vloer in de meterkast kwam.

Op 28 april 2020 heeft de tussenpersoon de consument gebeld een medegedeeld dat de schade niet is gedekt. Consument heeft toen meteen laten weten dat hij niet akkoord ging met de afwijzing. Per mail heeft de consument de tussenpersoon en de gevolmachtigde aansprakelijk gesteld.

De consument heeft zelf niet kunnen vaststellen wat de oorzaak van het gaslek was.

De vordering

De consument vordert een bedrag van 1512,84 euro. Volgens de consument heeft de tussenpersoon zijn zorgplicht geschonden door na te laten een expert in te schakelen. Daarnaast heeft de tussenpersoon volgens de consument niet onderbouwd dat de oorzaak van het gaslek niet onder de dekking valt.

Het verweer

De tussenpersoon stelt zich op het standpunt dat hij direct aan consument heeft laten weten dat wat hem betreft de schade niet onder de dekking viel. De tussenpersoon heeft niet de gelegenheid om een expert in te schakelen. Een verzekeraar kan besluiten een expert in te schakelen om de omvang van de schade vast te stellen. De reden dat er geen expert is ingeschakeld en dat de tussenpersoon de consument niet thuis heeft bezocht, is omdat de oorzaak van de schade duidelijk was en de schade niet onder de dekking van de verzekering valt.

De beoordeling

De commissie stelt voorop dat het niet de taak is van de tussenpersoon een expert in te schakelen. Het vaststellen van de oorzaak van een gaslek ligt in het domein van de verzekerde, in dit geval de consument. In een andere zaak is besloten dat de schade niet gedekt werd.

De commissie stelt vast dat de tussenpersoon geen zorgplichtschending kan worden verweten.

De vordering wordt afgewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw tussenpersoon en/of verzekeraar? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant