Uitspraak: Verzekeraar heeft zijn zorgplicht niet geschonden door opvolgende fonds niet aan te bieden

De consument treedt namens zijn echtgenote op. In 1997 heeft zij een ontslagvergoeding gekregen. Die ontslagvergoeding is op een koopsomrekening gestort. Op 11 november 2009 heeft verzekeraar de polis en de voorwaarden toegezonden.

In de polisvoorwaarden is opgenomen dat verzekeraar op elk moment kan een besluiten een beleggingsfonds niet langer aan te bieden.

Verzekeraar heeft de consument op 15 mei 2020 geïnformeerd dat het fonds is opgehouden te bestaan en dat de waarde van de belegging op 7 mei 2020 is overgeboekt naar de variabele renterekening, die deel uitmaakt van de verzekering.

Op 30 juni 2020 is de waarde belegd in een ander fonds. Ter oplossing van het geschil heeft de verzekeraar aangeboden om de deelname aan dit fonds met terugwerkende kracht uit te voeren vanaf 7 mei 2020. De consument heeft dat aanbod afgewezen.

Op 31 december 2020 is de overeenkomst geëindigd.

De klacht en vordering

De consument meent dat de voorwaarde uit de overeenkomst, op grond waarvan verzekeraar de vrijheid heeft fondsen niet langer aan te bieden, onwettig is. Volgens de consument heeft de verzekeraar bovendien zelf niet aan de voorwaarde voldaan, doordat verzekeraar de consument niet vooraf maar pas achteraf heeft geïnformeerd over de fondsbeëindiging.

De consument heeft een schadeberekening gemaakt, waarin hij gemist rendement van de verzekeraar vordert en daarnaast een vergoeding van eigen tijd.

De beoordeling

De commissie overweegt dat de beslissing een fonds al dan niet aan te bieden binnen de beleidsvrijheid van de verzekeraar valt. De beleidsvrijheid kan beperkt worden wanneer het gebruik ervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Naar het oordeel van de commissie is daarvan in dit geval geen sprake. De enkele omstandigheid dat een andere beleidskeuze ook verdedigbaar zou zijn geweest, brengt niet mee dat deze grens wordt overschreden.

De verzekeraar heeft verder met de belangen van de consument voldoende rekening gehouden door het mogelijk te maken de gelden te beleggen in één van de andere fondsen die hij binnen de verzekering aanbiedt.

De beslissing

De commissie wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u vragen hierover? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant