Nieuws: Aandachtspunten over verplichtingen in de Wwft

Ongeveer 50.000 kantoren staan onder toezicht van verschillende toezichthouders op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dit staat in het recente jaarverslag van het Bureau Financiële Toezichthouders. BFT houdt nauwlettend toezicht op de naleving van de Wwft. Om zeker te weten of u volgens de verplichtingen van de Wwft werkt, zijn hier een aantal aandachtspunten.

Ongebruikelijke transacties

Als kantoor bent u verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Het BFT controleert of dit correct gebeurt. Meldt u geen ongebruikelijke transacties? Grote kans dat u hiervoor boetes kunt ontvangen. Ook geldt dat u en uw medewerkers voldoende kennis moeten hebben. Het melden van ongebruikelijke transacties kan namelijk ingewikkeld en tijdrovend zijn. Zeker als het een melding is, gebaseerd op een subjectieve indicator, of gebaseerd op intuïtie. Zo ja, leg dan goed uit waarom u denkt dat deze cliënt betrokken is bij witwassen of terrorismefinanciering.

Kennis opdoen

Complex en veeleisend. Dat is het antwoord dat we krijgen als we met accountants praten over WWFT-compliance. Het is daarom noodzakelijk om voldoende kennis van de Wwft te hebben om de toets boetevrij te kunnen halen. Het is niet alleen noodzakelijk, het is zelfs wettelijk verplicht. Zo stelt artikel 35 dat elke betrokken werknemer bekend moet zijn met de Wwft-regelgeving.

Training is de beste manier om deze kennis over te dragen. Eén les is genoeg. Medewerkers moeten periodiek worden bijgeschoold, want zoals alle wet- en regelgeving zijn regels altijd in ontwikkeling. Het doel van de training is dat medewerkers weten hoe ze ongebruikelijke transacties kunnen herkennen en hoe ze een due diligence-onderzoek bij klanten kunnen uitvoeren.

Naleven beleid

BFT controleert of uw kantoor voldoet aan de Wwft. Een gedegen beleid met vaste werkinstructies zou daarbij helpen. Medewerkers binnen de organisatie weten precies welke procedures zij moeten volgen om conform WWFT te kunnen handelen. Hierdoor is de kans dat je boetes krijgt beperkt. Als kantoor ben je verantwoordelijk voor het niet naleven van de WWFT, ook als een medewerker nalatig is geweest.

Klantenonderzoek/Cliëntenonderzoek

Naast het melden van ongebruikelijke transacties bent u als financiële dienstverlener verplicht om een ​​Wwft-proof klantenonderzoek uit te voeren en een klant risicoprofiel op te stellen. Ook controleert het BFT of uw kantoor dit goed doet. Daarom is het belangrijk om het due diligence- en risicoprofiel van de klant nauwkeurig te documenteren.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant