Nieuws: ABN heeft achterstanden met betrekking tot de Wwft nog niet volledig bijgewerkt

Na meerdere boetes bij de ABN Amro, wegens het niet voldoen aan de Wwft-verplichtingen, heeft het bestuur nog eens € 50 mln uitgetrokken om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Niet voldaan Wwft-verplichtingen

De ABN is in 2019 al in opspraak gekomen nadat ze een boete hadden ontvangen van het OM van € 480 mln voor de onvoldoende inspanning tegen de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. In het strafrechtelijk onderzoek Guardian kwam naar boven dat de ABN jarenlang verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme niet had nageleefd.

Na dit enorme boetebedrag is ABN druk bezig geweest om haar fouten te herstellen. Er zijn in 2022 veel kosten gemaakt om het antiwitwasbeleid te verbeteren. Er zijn tientallen KYC/CDD-analisten aangenomen die druk bezig zijn met het controleren van transacties van klanten. Volgens ABN Amro is de bank op de goede weg, maar lukt het naar verwachting pas volgend jaar om klaar te zijn met het nodige herstelwerk aan dossiers. Eerder hoopte de bank dit jaar al zover te zijn.

Topman Robert Swaak geeft aan meer te focussen om kwaliteit dan op snelheid. Hij geeft aan dat ABN Amro hierover ook voortdurend in contact is met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), die de voortgang in de gaten houdt.

Afdeling bijzonder beheer

Vooralsnog ziet ABN Amro geen grote instroom van bedrijven bij de afdeling bijzonder beheer, waar probleemgevallen worden ondergebracht. Maar voor het geval dat sommige leningen straks nooit meer terugbetaald worden, heeft ABN Amro wel een voorziening opgenomen.

Per saldo bleef de aanvulling van de stroppenpot evenwel beperkt tot € 62 mln, veel minder dan bijvoorbeeld bij concurrent ING. Dat komt ook omdat er bij ABN Amro weer geld vrij viel, dat de bank eerder apart had gezet, voor tegenvallers in de corona crisis.

Nadelige gevolgen

ABN is goed op weg om geheel te voldoen aan de Wwft-verplichtingen. Zij moeten immers het financiële stelsel beschermen tegen crimineel geld. Deze verplichtingen kunnen wel een negatief effect hebben op de cliënten van de betaaldienstverlener. Financiële organisaties en beroepsgroepen zoals belastingadviseurs, accountants en advocaten kunnen onder meer verplicht worden om een cliëntenonderzoek uit te voeren bij het aangaan van een zakelijke relatie met een klant. Als uit het klantenonderzoek blijkt dat er iets niet klopt, moeten ze dat melden.

Het probleem bij deze cliëntenonderzoek is dat financiële instellingen bang zijn voor mogelijke boetes voor het niet handhaven van de Wwft-verplichtingen. De financiële instellingen willen alle klanten die mogelijk in verband kunnen worden gebracht met witwassen en terrorismefinanciering het liefst de deur wijzen.

Er zal aan de hand van het cliëntenonderzoek bepaalt worden of de klant genoeg informatie heeft verstrekt over de de geldstromen. Als deze informatie voor de instelling onvoldoende is, zal de bancaire relatie met de klant worden beëindigd. Klanten die niet voldoende kunnen aantonen niks te maken te hebben met deze praktijken staan binnen de kortste keren op straat.

Het gevolg is dat u niet meer kunt deelnemen aan het financiële verkeer. Eenvoudig een belastingaangifte betalen gaat dan niet meer op. De Belastingdienst accepteert namelijk alleen girale betalingen. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden geregistreerd bij interne en externe verwijzingsregister, wat toekomstige bankzaken zoals het aanvragen van een hypotheek kunnen belemmeren.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant