Nieuws: AFM legt boete van €94.000 op aan Zwaan Finance wegens Wwft-overtredingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft recentelijk Zwaan Finance, beheerd door de bekende makelaar en presentator Harry Mens, beboet met €94.000. De boete is het gevolg van het niet nakomen van verplichtingen op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In dit artikel leggen we beknopt uit wat er precies aan de hand is en hoe deze zaak zich heeft ontvouwen.

Wwft-overtredingen en beoordeling door AFM

Tussen juli 2018 en oktober 2022 heeft Zwaan Finance, via zeven vastgoedfondsen, nagelaten haar verplichtingen volgens de Wwft na te komen. De AFM heeft deze overtredingen ernstig en verwijtbaar bevonden, waarbij zij stellen dat Zwaan Finance haar rol als poortwachter niet naar behoren heeft vervuld. Dit heeft geleid tot de oplegging van een boete van €94.000.

Reactie van Harry Mens

Harry Mens, eigenaar van Zwaan Finance, betwist de beboeting en geeft aan dat professionele partijen zijn ingeschakeld om de situatie te corrigeren. Hij benadrukt zijn vijftienjarige ervaring en vertrouwen in zijn cliënten, zowel langdurige bekenden als nieuwe contacten via advertenties.

Waarschuwing en bezwaar

De AFM had Zwaan Finance al in 2021 gewaarschuwd vanwege een gebrekkige antiwitwasadministratie. Op 2 december 2022 constateerde de AFM dat Zwaan Finance de tekortkomingen grotendeels had hersteld. Ondanks bezwaar van Harry Mens, waarin de organisatie als ‘zeer beperkt van omvang’ werd bestempeld, heeft de AFM besloten tot de boete. De waakhond toont enige coulance door het boetebedrag te verlagen tot €94.000, gezien de beperkte omvang van de vennootschap.

Conclusie en juridisch perspectief

Hoewel Zwaan Finance bezwaar heeft aangetekend vanwege haar beperkte omvang, heeft de AFM de boete gehandhaafd, zij het met enige reductie. Het niet naleven van de Wwft-verplichtingen is ernstig beoordeeld, en het is cruciaal voor financiële instellingen, ongeacht hun omvang, om deze regelgeving nauwgezet te volgen.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw organisatie te maken met financiële regelgeving en wilt u juridisch advies? Neem dan contact op met onze ervaren advocaten van Financieel Recht Advocaten. Wij staan klaar om u bij te staan en te adviseren in complexe financiële kwesties.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant