Nieuws: Anti-witwasregelgeving onder de loep

De afgelopen tijd is er veel discussie geweest over anti-witwasregels op nationaal én Europees niveau. Eenvoudig gezegd: de regels moeten voorkomen dat illegaal verdiend geld als legaal wordt gepresenteerd. Wij bij Financieel Recht Advocaten volgen deze discussies op de voet. Waar gaat het precies om, en wat kan dit voor u betekenen?

De Nederlandse regels in de aandacht

Onlangs is een voorstel gedaan om de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (of simpelweg de “Wwft”) te veranderen. Maar dit is niet zonder tegenstand gegaan. Zowel de Raad van State als de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) – de organisatie die toeziet op het beschermen van onze persoonlijke gegevens – hebben flinke kritiek geuit. Hun zorgen? De voorgestelde veranderingen zouden niet effectief zijn en zouden te veel inbreuk maken op onze privacy.

Recentelijk heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de overheid en de AP over deze zorgen. Hoewel er enkele aanpassingen zijn gedaan in het wetsvoorstel, blijft de AP kritisch. De AP vindt dat de wet voorstelt om te veel gegevens van burgers zonder onderscheid te verzamelen, wat zij een vorm van “massasurveillance” noemen.

Europa: een vergelijkbaar debat

Op Europees niveau speelt een soortgelijk verhaal. Er wordt gewerkt aan een nieuwe Europese regel: de Anti-Money Laundering Regulation (“AMLR”). Ook hier zijn er plannen om meer gegevensuitwisseling toe te staan tussen financiële instellingen. En net zoals in Nederland heeft de European Data Protection Board (“EDPB”) – de Europese versie van onze AP – hier ernstige zorgen over geuit. Ze vragen zich af of deze uitbreidingen wel echt nodig zijn en of ze niet te ver gaan in het inperken van onze privacy.

Wat nu?

Het is nog onduidelijk hoe de nieuwe regels er precies uit gaan zien. Er zal waarschijnlijk nog veel over worden gediscussieerd. Wat wel zeker is, is dat deze regels impact kunnen hebben op zowel financiële instellingen als individuele burgers.

Financieel Recht Advocaten helpt u graag verder! Bent u benieuwd hoe deze potentiële veranderingen u of uw onderneming kunnen beïnvloeden? Of heeft u andere vragen over financieel recht? Neem dan gerust contact op met onze gespecialiseerde advocaten bij Financieel Recht Advocaten. Wij staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant