Nieuws: Banken moeten proportioneel omgaan met antiwitwas maatregelen

Minister Kaag van Financiën heeft een stevige mening gegeven over de witwas aanpak van banken. Volgens de minister is een geen wettelijke eis die banken verplichten om contant geld te beperken. Ook moeten banken proportioneel omgaan met antiwitwas maatregelen.

Contant geld geheel verbieden

De Minister beantwoordde de vragen van de VVD en PVV naar aanleiding van berichtgeving dat banken – om witwas risico’s te beperken, contante transacties sterk willen terugdringen of zelfs verbieden.

De Rabobank is bijvoorbeeld al bezig om bepaalde sectoren, waaronder trustkantoren en de metaal- en schroothandel volledig te verbieden. VVD-Kamerlid Heinen wil dat de minister een overzicht geeft van banken die het gebruik van contant geld helemaal verbieden en of het klopt dat bedrijven een limiet van tien procent contante transacties krijgen opgelegd.

Antwoord Kaag

“Ik heb geen volledig overzicht van de banken die mitigerende maatregelen nemen op het gebied van contant geld en hoe die mitigerende maatregelen er precies uit zien. Uit navraag bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), begrijp ik dat er geen algemeen maximumpercentage voor cash transacties is bij hun leden”, antwoordt Kaag. “Wel heb ik signalen ontvangen dat er banken zijn die klanten, waarbij sprake is van excessief gebruik van contant geld, vragen om het aantal contante transacties terug te brengen naar een niveau dat meer aansluit bij het gemiddelde gebruik van contant geld in de sector.”

Legitiem gebruik niet hinderen

De minister merkt op dat contant geld een wettig betaalmiddel is en moet blijven en er geen wettelijke eisen zijn die banken verplichten om contant geld te beperken. Met banken is afgesproken dat ze antiwitwas maatregelen proportioneel inzetten en toespitsen op de specifieke risico’s per klant, zodat het legitieme gebruik van contant geld niet wordt gehinderd, merkt Kaag op.

Heinen vroeg de minister dan ook of zij bereid is banken op korte termijn aan te spreken over de zorgen die kleine ondernemers hebben over contant geld. “Ja. Ik zal in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer benadrukken dat ik van banken verwacht dat zij proportionaliteit toepassen bij het implementeren van mitigerende maatregelen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)“, reageert Kaag.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant