Nieuws: Banken stoppen gezamenlijke transactiemonitoring

De vijf grootste banken van Nederland – ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank – hebben besloten hun gezamenlijke initiatief, Transactie Monitoring Nederland (TMNL), te beëindigen. Dit besluit volgt op de invoering van nieuwe Europese regelgeving die de manier waarop banken data kunnen delen en gebruiken strenger reguleert.

Nieuwe Europese regels en het einde van TMNL

Vier jaar geleden startten de vijf banken TMNL om financiële criminaliteit effectiever aan te pakken. Door hun transactiedata te combineren, hoopten ze witwaspraktijken eerder op het spoor te komen. Echter, de Autoriteit Persoonsgegevens vond deze werkwijze in strijd met de privacywetgeving. De nieuwe Europese regels voor het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering hebben geleid tot het besluit om TMNL in de huidige vorm te beëindigen. Dit betekent dat banken hun transactiemonitoring individueel blijven uitvoeren, zonder data-uitwisseling.

Impact van de AMLR op banken

De banken verwelkomen de nieuwe antiwitwasregelgeving van de EU, de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), omdat deze een juridische basis biedt voor samenwerking tussen banken en publieke partijen. Deze regels zorgen ervoor dat de privacy van klanten wordt gewaarborgd, terwijl banken zich beter kunnen richten op criminele activiteiten. Hoewel TMNL stopt, zullen de banken zich beraden op hoe ze binnen de nieuwe kaders kunnen opereren.

Wat betekent dit voor u?

Het stoppen van TMNL kan gevolgen hebben voor de manier waarop uw bank financiële criminaliteit opspoort en voorkomt. Hoewel de gezamenlijke aanpak eindigt, blijft elke bank verantwoordelijk voor het monitoren van transacties en het naleven van de wetgeving. Het is belangrijk om alert te blijven en uw rechten te kennen. Als u vragen heeft over hoe uw bank omgaat met uw gegevens of als u problemen ervaart, kunt u altijd juridisch advies inwinnen.

Uw rechten en Financieel Recht Advocaten

De beëindiging van TMNL en de invoering van de AMLR brengen veranderingen met zich mee voor zowel banken als klanten. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van uw rechten en hoe u deze kunt beschermen. Financieel Recht Advocaten kan u helpen met advies en ondersteuning bij kwesties met banken, leningen of hypotheekverstrekkers. Neem contact met ons op voor deskundige juridische bijstand en zorg ervoor dat uw belangen goed worden behartigd.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant