Nieuws: Banken, wetgeving en uw financiële relatie

Als rekeninghouder wordt u steeds vaker geconfronteerd met vragen van uw bank, allemaal ingebed in complexe wetgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet financieel toezicht (Wft). Deze regelgeving dient als schild tegen financiële criminaliteit, maar kan een aanzienlijke invloed hebben op uw persoonlijke (rechts)positie. In dit artikel zullen we ingaan op de uitdagingen die cliënten kunnen tegenkomen en hoe bijstand van een deskundige op het gebied van de Wwft en Wft cruciaal kan zijn.

Wettelijk kader en bankrelaties

De Wwft fungeert als een poortwachter, waarbij banken verplicht zijn cliëntenonderzoek uit te voeren, zowel bij het aangaan van een relatie als bij het monitoren van financiële activiteiten. Het niet naleven van deze wetten kan leiden tot aanzienlijke boetes voor de banken. Deze toenemende naleving heeft geleid tot diepgaande vragen van banken, wat op zijn beurt invloed heeft op de relatie met klanten. Een deskundige op het gebied van de Wwft kan helpen bij het anticiperen op mogelijke vragen en het voorkomen van onnodige beëindiging van de bankrelatie.

Cliëntonderzoek: CDD en KYC

Banken voeren onderzoek uit op basis van Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC). CDD gebeurt bij het aangaan van een relatie, terwijl KYC gericht is op het monitoren van financiële activiteiten. Het niet adequaat kunnen verklaren van ongebruikelijke transacties kan leiden tot aanpassingen in uw risicoprofiel of zelfs tot het beëindigen van de relatie. Bovendien kunnen cliënten op interne of externe zwarte lijsten belanden, zoals het Intern Verwijzingsregister (IVR) en Extern Verwijzingsregister (EVR), wat toekomstige financiële interacties bemoeilijkt.

Gegevensverzoeken en uw rechten

Het is belangrijk te begrijpen welke vragen banken kunnen stellen en welke rechten u heeft bij het beantwoorden van deze vragen. Het onderzoek moet proportioneel zijn, in verhouding tot het risico van de klant, en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bijstand van een deskundige kan helpen bij het helder communiceren met de bank en mogelijke misverstanden te voorkomen.

Advies voor cliënten

Indien u vragen heeft over het beantwoorden van bankonderzoeken binnen het kader van de Wwft en Wft, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Dit verkleint het risico van negatieve gevolgen, zoals op de zwarte lijst worden geplaatst of het beëindigen van de relatie door de bank. Ons team van Financieel Recht Advocaten staat klaar om u te begeleiden en te adviseren, zelfs als een relatie met de bank is opgezegd.

Neem contact op met Financieel Recht Advocaten voor gespecialiseerd advies op het gebied van de Wwft en Wft.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant