Nieuws: Bankrekening en wetgeving: wat je moet weten

Het openen en behouden van een bankrekening lijkt tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer. Banken leggen niet alleen strenge eisen op aan klanten, maar ook aan hun bedrijfsvoering. Vooral het midden- en kleinbedrijf staat onder druk door toenemende zorgen over naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze ontwikkelingen leiden steeds vaker tot juridische geschillen tussen bedrijven en banken, waarbij het midden- en kleinbedrijf de dupe dreigt te worden.

Wwft en klantenonderzoek

De recente schikking van ING en het strafrechtelijk onderzoek tegen ABN AMRO hebben banken ertoe aangezet hun klanten nauwlettend te controleren. Zelfs klanten die niet direct onder de Wwft vallen, worden onder het vergrootglas gelegd. Het resultaat is dat bedrijven hun volledige bedrijfsvoering moeten blootleggen en bij onvoldoende maatregelen een opzegging van de bancaire relatie riskeren. Het inschrijven in een verwijzingsregister kan dit proces nog complexer maken.

Juridisch kader

In de juridische arena speelt artikel 35 van de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) een cruciale rol. Rechters beoordelen de rechtsgeldigheid van opzeggingen aan de hand van de overeenkomst met de klant en de redelijkheid en billijkheid volgens artikel 6:248 lid 2 BW. De bancaire zorgplicht, zoals vastgelegd in artikel 2 lid 1 ABV, verplicht de bank om zorgvuldigheid te betrachten en rekening te houden met de belangen van de klant.

Jurisprudentie en zorgelijke ontwikkeling

Opvallend genoeg worden banken vaker in het gelijk gesteld, zelfs na recente zorgen geuit door de Europese Bankenautoriteit over preventieve uitsluiting van hele klantengroepen. Het argument dat de Wwft de banken dwingt de relatie te beëindigen bij niet-succesvol klantenonderzoek lijkt zwaar te wegen. Dit plaatst echter een ongewenste last op klanten, waaronder het midden- en kleinbedrijf, om uitgebreide compliance-maatregelen te nemen.

Maatregelen voor bedrijven

In het licht van deze ontwikkelingen is het voor bedrijven raadzaam enkele maatregelen te treffen. Dit omvat het nauwkeurig vaststellen van de klant, minimaliseren van contante betalingen, en gedegen onderzoek naar betalingen door derde partijen. Het documenteren van deze onderzoeksresultaten is essentieel voor controle en bewijsvoering.

Financieel Recht Advocaten

Deze zorgwekkende ontwikkelingen vereisen dat bedrijven proactieve stappen ondernemen om hun relatie met de bank te behouden. Een bankrekening behouden is niet langer vanzelfsprekend, en bedrijven moeten zich bewust zijn van de juridische implicaties en mogelijke geschillen. Financieel Recht Advocaten staat klaar om juridische bijstand te verlenen en bedrijven te helpen bij het navigeren door dit complexe landschap. Neem vandaag nog contact op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant