Nieuws: Bankrelaties en witwas verdenkingen

In ons financiële systeem is het cruciaal dat iedereen toegang heeft tot bankdiensten, tenzij er duidelijk bewijs is van misbruik. Maar wat als uw bankrelatie plotseling wordt beëindigd vanwege een witwasverdenking, zonder dat uw schuld is bewezen? Dit roept vragen op over de rechtspositie van bankklanten en de veronderstelde onschuld.

Onschuldpresumptie in het geding

De onschuldpresumptie is een fundamenteel rechtsbeginsel. Het betekent dat iemand als onschuldig wordt beschouwd totdat zijn of haar schuld bewezen is. Maar recente praktijken binnen banken lijken deze aanname te schenden. Bij het minste of geringste vermoeden van witwassen, verbreken banken steeds vaker hun relatie met klanten.

Waarom banken relaties verbreken

Na enkele grote schandalen, waarbij banken zoals ING en ABN Amro onvoldoende actie ondernamen tegen vermoedelijke witwaspraktijken, zijn banken extra waakzaam geworden. Ze proberen risico’s te vermijden en schenden daarmee soms de rechten van hun klanten. Want als een bank een relatie beëindigt op basis van een verdenking, vormt het in feite een oordeel over het (vermoedelijke) gedrag van haar klant. Voor de getroffen klant kan dit enorme gevolgen hebben, zoals het onvermogen om betalingen te doen of een nieuwe bankrekening te openen.

Juridische bescherming voor klanten

Ondanks de mogelijkheid om een bankbesluit aan te vechten via een kort geding (een snelle civiele procedure), zijn de kansen voor de klant beperkt. Dit komt omdat voor het beëindigen van een bankrelatie geen harde bewijzen vereist zijn dat de klant daadwerkelijk betrokken is bij witwassen. Dit staat in contrast met het fundamentele recht op onschuldpresumptie.

Een pleidooi voor verandering

Bij Financieel Recht Advocaten vinden we dat klanten van banken die onder verdenking staan bij het Openbaar Ministerie, beter beschermd moeten worden. De huidige praktijk waarbij bankrelaties te snel worden beëindigd, is niet in balans met de fundamentele rechten van de burger.

Heeft u hulp nodig? Bent u geconfronteerd met het abrupte einde van uw bankrelatie? Onze gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten staan klaar om u te adviseren en te helpen. Neem direct contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant