Nieuws: Bescherming tegen fraude registers: Jouw gids voor het IVR en EVR

In dit artikel kunt je lezen over belangrijke registers die van invloed kunnen zijn op jouw financiële leven. We hebben het over het IVR en EVR, afkortingen die mogelijk nieuw voor je zijn. Deze registers hebben betrekking op fraude en de gevolgen daarvan.

Fraude registers en hun impact

Stel je voor dat je betrokken raakt bij een incident, zoals een poging tot fraude bij een financiële instelling, waaronder banken en verzekeraars vallen. In zo’n geval hebben deze instellingen het recht om een beperkte hoeveelheid gegevens over jou op te nemen in hun interne register, ook wel bekend als het verwijzingsregister (IVR). Dit betekent dat je binnen die specifieke instelling als ‘persona non grata’ wordt beschouwd. Als het incident als ernstig wordt beschouwd, kunnen dezelfde gegevens ook worden opgenomen in het externe verwijzingsregister (EVR).

Nu vraag je je misschien af: wat zijn de voorwaarden voor registratie en wat kunnen de gevolgen zijn voor de betrokkene? De EVR-registraties worden strikt gereguleerd door privacywetten en het is niet zomaar toegestaan om iemand in het EVR op te nemen. De voorwaarden voor registratie zijn vastgelegd in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI).

Voorwaarden voor registratie

Het kan bijvoorbeeld gaan om verdenkingen van hypotheek- of identiteitsfraude, witwassen, valsheid in geschrifte of andere vormen van fraude. Het doel van de EVR-registratie is om andere financiële instellingen de mogelijkheid te bieden jouw verleden te onderzoeken en te controleren of je niet betrokken bent geweest bij ‘frauduleuze zaken’.

Gevolgen van een EVR-registratie

Op het moment dat je een financieel product, zoals een lening, hypotheek of verzekering, wilt aanvragen bij een andere financiële instelling, zal er een zogenaamde EVA-toets worden uitgevoerd. Tijdens deze toets wordt je naam gecontroleerd en als je een EVR-registratie hebt, komt dit naar voren. In zo’n geval moet je er rekening mee houden dat jouw aanvraag voor het gewenste financiële product wordt afgewezen.

Deze registratie kan tot wel 8 jaar duren, waardoor je gedurende die periode ernstig beperkt bent in je financiële vrijheid als ondernemer. Het is begrijpelijk dat dit systeem bedoeld is om fraudeurs te weren en de financiële sector te beschermen, waar we allemaal baat bij hebben. Helaas komt het vaak voor dat er ten onrechte of zonder volledige naleving van de vereiste regels dreigementen met een EVR-registratie worden geuit, vooral in het kader van een claim afwijzing.

Zware bewijslast nodig bij een registratie

Het is belangrijk om te weten dat financiële instellingen een zware bewijslast hebben voordat ze tot registratie mogen overgaan. Er moeten concrete feiten en omstandigheden aanwezig zijn die als een strafbaar feit kunnen worden gekwalificeerd. Een redelijk vermoeden van schuld is daarbij niet voldoende. Met andere woorden, het idee van “waar rook is, is vuur” is niet voldoende. Soms ben je zelfs het slachtoffer van onregelmatigheden waar je geen controle over hebt gehad of waaraan je niet hebt bijgedragen. Het kan ook voorkomen dat verzekeraars ten onrechte of te snel conclusies trekken tijdens de afhandeling van een legitieme claim en deze vertalen naar mogelijke fraude.

Het komt voor dat EVR-registraties door de rechter ongedaan worden gemaakt of worden beperkt in duur. Gezien de verstrekkende gevolgen die een dergelijke registratie kan hebben, is het essentieel om, als je onverhoopt met een registratie wordt geconfronteerd, juridische bijstand in te schakelen. Wacht niet tot je een melding van registratie ontvangt. Als de afwikkeling van een schadeclaim moeizaam verloopt, is het raadzaam om tijdig juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat op het gebied van verzekeringsrecht.

Bij Financieel Recht Advocaten begrijpen we hoe belangrijk het is om je rechten te kennen en te beschermen. Ons ervaren team staat klaar om je bij te staan in geval van onterechte EVR-registraties of andere financiële juridische kwesties. Neem vandaag nog contact met ons op voor professioneel advies en ondersteuning.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant