Nieuws: De balans tussen bedrijfsvoering en witwaspreventie

De juridische strijd tussen een schroothandelaar en de Rabobank werpt licht op de delicate balans tussen bedrijfsvoering en de naleving van witwasregelgeving. Een kort geding dient als het toneel waar deze kwestie uitgevochten wordt, centraal stellend of banken op grond van anti-witwaswetgeving krediet mogen weigeren aan langdurige klanten met een bedrijfsmodel dat voornamelijk op contante betalingen leunt.

Contante betalingen versus witwasregels

Een metaalhandelaar, met de ambitie een jachthaven in Maastricht over te nemen, zag zijn kredietaanvraag bij de Rabobank ingetrokken na een witwasonderzoek. Ondanks een decennialange relatie met de bank en een initiële goedkeuring van de financiering, werd een dag voor de overdracht de toestemming ingetrokken. De handelaar, wiens bedrijfsactiviteiten significant afhankelijk zijn van contante transacties, vormde een ‘rode vlag’ in het witwasonderzoek van de bank.

Het kort geding

De kern van het geschil in het kort geding is de vraag of de Rabobank gerechtigd was de kredietovereenkomst te annuleren op basis van de bevindingen uit het witwasonderzoek. De schroothandelaar, die voor een aanzienlijk bedrag zijn handel in schroot contant afhandelt, betwist de beslissing van de bank en zoekt gerechtigheid in de rechtszaal.

De positie van de bank

De Rabobank verdedigt haar standpunt door te wijzen op de noodzaak van het minimaliseren van contante geldstromen binnen de bedrijfsvoering van de handelaar. De bank benadrukt het belang van naleving van anti-witwaswetgeving, waarbij ongebruikelijke contante transacties aanleiding kunnen geven tot verdere inspectie en eventuele actie.

De rechtszaak en mogelijke implicaties

Tijdens de rechtszitting bleek de motivatie achter de intrekking van het krediet door de bank niet volledig transparant. Vragen van de voorzieningenrechter over de specifieke aanleiding van de ‘rode vlag’ bleven onbeantwoord. De uitspraak van de rechter, die binnen twee weken verwacht wordt, zal mogelijk richtinggevend zijn voor toekomstige praktijken omtrent de relatie tussen banken en bedrijven met hoge contante omzetten.

Conclusie

Deze zaak onderstreept het belang van een zorgvuldige afweging tussen bedrijfsbelangen en de vereisten van witwaspreventie. Bij Financieel Recht Advocaten begrijpen we de complexiteit van deze materie en staan we klaar om bedrijven te adviseren en bij te staan in vergelijkbare situaties. Neem contact op met onze experts voor juridisch advies op maat.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant