Nieuws: De boete van DNB aan Athos Business Services

Op 18 september 2023 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van 10.000 euro opgelegd aan het trustkantoor Athos Business Services (Netherlands) B.V. (hierna “Athos”). Dit besluit werd genomen omdat Athos trustdiensten verleende zonder de vereiste cliëntenonderzoeken uit te voeren.

Wat is er gebeurd?

Trustkantoren, zoals Athos, zijn verplicht om cliëntenonderzoek te doen voordat ze zakelijke relaties aangaan of trustdiensten verlenen. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). DNB heeft geconstateerd dat Athos in twee gevallen niet voldeed aan de wettelijke vereisten voor cliëntenonderzoek voordat ze trustdiensten begonnen te verlenen aan bepaalde bedrijven met een hoog risico. Dit bracht twijfel met zich mee over de juistheid en volledigheid van hun resultaten, terwijl Athos al trustdiensten aan deze bedrijven verleende, wat strikt verboden is. Daarom heeft DNB Athos een boete opgelegd.

Waarom is dit belangrijk?

De Wtt 2018 heeft tot doel de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen door middel van regulering van de trustsector. Trustkantoren fungeren als ‘poortwachters’ door voorafgaande en doorlopende controles van hun cliënten uit te voeren. Hierdoor dragen ze bij aan het voorkomen van witwassen van geld en financiering van terrorisme. Athos heeft tekortgeschoten in het uitvoeren van gedegen cliëntenonderzoek voordat ze trustdiensten begonnen te verlenen, waardoor ze de doelstellingen van de Wtt 2018 in gevaar hebben gebracht.

Wat kunt u doen?

Indien u van mening bent dat u belanghebbende bent in deze zaak, heeft u tot zes weken na de bekendmaking van dit besluit de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Dit is een juridisch proces dat specifieke stappen vereist, dus het kan verstandig zijn om juridisch advies in te winnen. Onze advocaten bij Financieel Recht Advocaten staan klaar om u te helpen en kunnen u voorzien van de nodige begeleiding en expertise.

Conclusie

Het opleggen van een boete aan Athos Business Services door DNB benadrukt het belang van het naleven van wettelijke vereisten met betrekking tot cliëntenonderzoek in de financiële sector. Als u denkt dat u belanghebbende bent in deze zaak, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze gespecialiseerde advocaten bij Financieel Recht Advocaten voor professioneel juridisch advies en bijstand.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant