Nieuws: De fijne lijn tussen crypto transacties en witwas risico’s

In deze blog verkennen we de complexe interactie tussen crypto transacties en de anti-witwaswetgeving in Nederland. We leggen uit hoe banken omgaan met de risico’s van witwassen en financiering van terrorisme, met specifieke aandacht voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Wat is een ongebruikelijke transactie

De Wwft stelt regels vast voor banken om ongebruikelijke financiële activiteiten te identificeren en te rapporteren. Deze meldingsplicht is tweeledig: objectieve en subjectieve indicatoren. Objectieve indicatoren vereisen geen verdere analyse door de bank; bijvoorbeeld een cash transactie van €10.000 of meer. Subjectieve indicatoren vereisen daarentegen meer beoordeling en inzicht van de bank om te bepalen of een transactie ongebruikelijk is.

Crypto transacties onder de loep

Crypto transacties vormen een unieke uitdaging voor banken, gezien hun aard en gebrek aan directe zichtbaarheid. Hoewel er geen specifieke objectieve indicatoren zijn voor crypto transacties, moeten banken vertrouwen op subjectieve beoordelingen om ongebruikelijke activiteiten te identificeren. Dit heeft geleid tot een toename van meldingen van verdachte crypto-gerelateerde transacties.

Uw positie in deze regelgeving

Als u vragen krijgt van uw bank over uw crypto transacties, is het belangrijk om te weten dat u niet verplicht bent om te antwoorden. Echter, uw respons kan de bank helpen beslissen of de transactie als ongebruikelijk wordt gemarkeerd. In sommige gevallen kan een duidelijke verklaring een melding voorkomen, maar het kan ook tegen u worden gebruikt in eventuele strafrechtelijke onderzoeken.

Geheimhouding en gevolgen van meldingen

Banken zijn verplicht de vertrouwelijkheid van een melding te bewaren. U wordt dus niet geïnformeerd als uw transactie is gemeld. Na een melding kan de Financiële Inlichtingen Unit (FIU) een onderzoek starten om te bepalen of er sprake is van verdacht gedrag. Als de transactie verdacht wordt bevonden, kan dit leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Witwassen en uw verantwoordelijkheid

Het is cruciaal om te begrijpen wat witwassen inhoudt. Simpelweg ontvangen van geld of cryptovaluta, waarbij u weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit uit een misdrijf afkomstig is, kan al als witwassen worden beschouwd. Dit toont aan dat de drempel voor witwassen lager ligt dan vaak wordt aangenomen.

Conclusie

De interactie tussen crypto transacties en witwaspreventie is complex en veranderlijk. Bij twijfel of vragen, neem contact op met onze gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten. Zij kunnen u adviseren en begeleiden in deze ingewikkelde materie.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant