Nieuws: De gevolgen van witwassen en niet-naleving van de Wwft voor een interieurontwerper

In een recente zaak heeft het Openbaar Ministerie (OM) actie ondernomen tegen een 57-jarige interieurontwerper uit Huizen en zijn interieurdesignbedrijf. Deze zaak belicht de ernstige gevolgen van het niet voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), evenals de implicaties van witwaspraktijken binnen de zakelijke operaties. De betrokken partijen zijn bestraft met aanzienlijke boetes en een taakstraf, na vastgesteld te hebben dat zij betrokken waren bij het witwassen van geld afkomstig uit criminele activiteiten.

Onderzoek naar bedrijfspraktijken

Het onderzoek naar de interieurontwerper begon na aanwijzingen dat naast reguliere klanten ook personen uit het criminele circuit bediend werden. Specifiek gericht was op de inrichting van woningen in het buitenland, zoals in Marokko en Dubai, waarbij betalingen veelal via een Maltese vennootschap liepen. Deze praktijken kwamen aan het licht door berichten tussen verdachten en leidden tot een uitgebreid onderzoek door de FIOD.

Internationale betalingen en schuldwitwassen

De kern van de zaak draait om de wijze waarop betalingen werden verwerkt. Klanten betaalden contant in Marokko, waarna het geld via complexe routes naar Malta werd overgemaakt. Door deze handelswijze en het gebrek aan adequate klantidentificatie heeft de interieurontwerper zich schuldig gemaakt aan schuldwitwassen, wat inhoudt dat er witwashandelingen verricht zijn terwijl men redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het geld van misdrijf afkomstig was.

Juridische consequenties en afhandeling

Als gevolg van deze praktijken heeft het OM besloten tot een strafbeschikking, waarbij het bedrijf een boete van 150.000 euro moet betalen en de interieurontwerper persoonlijk een boete van 100.000 euro en een taakstraf van 140 uur kreeg opgelegd. Deze afhandeling buiten de rechtszaal om stelt de zaak in staat sneller afgerond te worden dan wanneer deze voor de rechtbank zou komen.

Preventieve maatregelen en verbetering van compliance

Na de strafbeschikking heeft de interieurontwerper maatregelen genomen om zijn bedrijfsvoering te verbeteren, waaronder het liquideren van de Maltese vennootschap en het aanscherpen van interne processen voor klantscreening en compliance. Dit toont het belang aan van het naleven van de Wwft en het implementeren van adequate interne controlemechanismen om witwassen en andere financiële misdrijven te voorkomen.

Financieel Recht Advocaten

Deze zaak onderstreept het belang van compliance met de Wwft en de ernstige gevolgen van witwaspraktijken voor bedrijven en individuen. Bij Financieel Recht Advocaten begrijpen we de complexiteit van deze materie en bieden we deskundig advies en ondersteuning om te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan alle wettelijke vereisten. Neem contact met ons op voor meer informatie of ondersteuning in zaken gerelateerd aan financieel recht en compliance.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant